måndag 24 maj 2010

Äntligen!


I flera, flera år, jag vet inte ens hur många, har vi Socialdemokrater genom Sölvesborgs kommun drivit på för en cykelväg i Hörvik-Krokås.

Det är Vägverket (numera Trafikverket) som är väghållare och därmed den som ska finansiera cykelvägen.

Nu. Äntligen, verkar det som att den ska byggas.

Onsdagen den 2 juni hålls det samråd i Hörviks skola.

Bra. Då kan vi gå vidare med vår nästa prioritering; cykelväg mellan Sölvesborg och Gammalstorp. Det är också en statlig väg, därför ska statliga, inte kommunala, skattemedel finansiera denna GC-väg.