fredag 9 april 2010

Vill du också bli medlem?

Vi får in nya medlemmar regelbundet, det är positivt!

Välkomna alla ni säger jag.

Om du också vill bli medlem så är det väldigt enkelt, kolla här:

www.socialdemokraterna.se/solvesborg

Eller skicka ett SMS; SMSa S personnummer till 72105 (S ååmmddxxx), kostnad 100 kronor.