torsdag 8 april 2010

Cykelväg Fritidsgård Konstgräs

Vi hade en bra aktivitet uppe i Hjortakroken i går. Där presenterade vi våra nya satsningar för det området under nästa mandatperiod.

Det är bland annat: Ny cykelväg som binder ihop skolan med Kämpaslätten, Ny fritidsgård, Ny näridrottsplats (mindre konstgräsplan) och ett nytt bostadsområde.

De boende i området hade en hel del frågor om det nya bostadsområdet, en del lite mer kritiska, annars uppfattade jag det som att man var mycket positiv till våra nya investeringar.

Sydöstran skriver i dag att det blir kommunens första konstgräsplan uppe i Hjortakroken. Det är förstås inte sant, vi har en konstgräsplan för fotboll på Svarta Led.

Samma tidning skriver också att Sölvesborgs kommun har dåligt näringslivsklimat. Detta efter att man pratat med "flera företagare som vill vara anonyma". Det tycker jag är mycket synd.

Jag har hört tidigare att vi har dåligt näringslivsklimat i den här kommunen, då fick jag skulden för att jag inte ansåg att kommunen skulle bekosta mat och dryck förKajutesällskapet, särskilt som att kommunens högsta politiker inte var välkommen på grund av fel kön.

Sedan dess har jag gjort företagsbesök i stort sett varje vecka, jag frågar alltid hur de upplever kontakterna med kommunen och företagsklimatet. Ytterst sällan får jag höra något negativt. Hur ska man då kunna bli bättre?

För att få ordentligt svar på hur dåligt eller bra man egentligen uppfattar näringslivsklimatet här i Sölvesborg så beställde vi en undersökning från SCB. Den har nu varit ute sedan februari och jag tror att sista dagen att svara var den 6 april. Så inom en snar framtid kommer vi att få ett hyfsat objektivt svar om hur man uppfattar företagsklimatet i Sölvesborg.

Jag anser att vi gjort massor av förbättringar under de senaste tre åren, det kanske inte räcker.

Reporterna på Sydöstran drar slutsatsen att vi har för lite ledig tomtmark för företagsetableringar. Det är förvisso sant. Men inte nästa stycke där han påstår att vi enbart har fokuserat på bostadsområden.

Under den här mandatperioden har vi tagit fram nya bostadsområden som kan hysa tretusen nya personer. Vi har också tagit fram flera nya områden för företag. Problemet är att den här processen tar sådan tid. Vare sig bostadsområdena eller företagsmarken är ännu redo för försäljning, det är mycket som återstår.

Jag vill gärna ha fler företagsetableringar i Sölvesborgs kommun, självklart, men det är inte så dåligt att de etablerar sig i Bromölla heller. Det skapar arbetstillfällen även här i Sölvesborg. Det hade varit sämre om företagen hade etablerat sig långt utanför vår gemensamma arbetsmarknadsregion.