fredag 5 februari 2010

Ett ord eller två?

Hur ska man skriva egentligen; i går eller igår?

Yngve Spalten tycker absolut att man ska skriva i går, men han har väl inte alltid rätt i allt.