måndag 22 februari 2010

Äntligen en ideologisk debatt

Det snöar igen.

Jag har haft planeringsmöte med kommundirektören. Dessutom har jag lagt en sista hand vid korrekturläsning av översiktsplanen. Nu väntar en del skrivarbete och informationsinhämtande.

I kväll är det kommunfullmäktige. På föredragningslistan finns bland annat en motion om införande av vårdnadsbidrag. Jag ser fram emot diskussionen.

Äntligen en ideologisk debatt, oppositionens motioner har den här mandatperioden ofta behandlat rena verkställighetsfrågor eller motioner som handlat om bristande information. Därför har vi ägnat tid åt att diskutera en informationstavla i centrum, hur vikarieanskaffning i grundskolan ska gå till, sammanträdestider och hur man ordnar pedagogiska luncher ute i skolorna med mera.

Men i kväll har vi alltså möjlighet till en ideologisk debatt om vårdnadsbidrag.

Om ni vill höra debatten är ni välkomna till Furulundsskolans aula kl 18.30, ett annat alternativ är att lyssna på närradion 92,0 som direktsänder.