tisdag 12 januari 2010

Storregioner

Frågan om storregioner har med olika kraft diskuterats av och till under många, många år.

Regeringen beslutade 2003 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen. Kommittén kom att kallas - Ansvarskommittén.

I februari 2007 överlämnade kommittén sitt slutbetänkande som gick på remiss till alla kommuner, landsting och andra organisationer.

Sölvesborgs kommun och Region Blekinge hade vid remisstiden samma inställning; att man måste få veta konsekvenserna innan man går in i en storregion och att Blekinge i såfall ska tillhöra en sydsvensk storregion tillsammans med Skåne.

Nu får jag återigen frågor kring Sölvesborgs tillhörighet vid en eventuell storregion. Och mina svar är fortfarande desamma.

En ny region får inte enbart handla om administrativa och organisatoriska gränser. De måste utgå ifrån tradition och identitet och medborgarperspektivet måste vara det självklara.

För mig skulle det exempelvis vara fullständigt ologiskt att tillhöra ett universitetssjukhus i Linköping.

Moderaterna ivrar för att få till stånd storregioner. Men jag fortsätter undra varför?