torsdag 28 januari 2010

Fotboll och Pågatåg

Det är torsdag och veckan har rusat i väg.

Dagsaktuella frågor är att berörda Skånekommuner nu har fattat beslut om nödvändiga investeringar för Pågatågen i nordöstra Skåne + Sölvesborg.

Härligt!

I Sölvesborg har vi varit med i projektet hela vägen och finansierat utredningar och projekttjänst. Nu närmar det sig ett positivt avslut och förhoppningsvis kan Pågatågen anlända till Sölvesborgs resecentrum i december 2011.

Detta skulle innebära tätare avgångar men också fler tågstopp vilket är positivt för arbetspendling bland annat.

En annan aktuell och omdiskuterad fråga är investeringarna på Strandvallen. I tisdags fattade arbetsutskottet beslut om tre entreprenörer för markarbete, läktare och kameraövervakning.

Glädjande nog är samtliga leverantörer lokala och priserna var i flera fall också bättre än väntat.

Men sammantaget kan alla investeringar bli något dyrare än vad vi budgeterat för. Men det vet vi fortfarande inte helt säkert. Det blir en bra arena med de nya investeringarna, och det ges förutsättningar för vårt Mjällby AIF att spela allsvensk fotboll på Listerlandet. Det är bra!