tisdag 1 december 2009

God Jul på Kommunstyrelsen

Årets sista sammanträde med kommunstyrelsen är genomförd. Det gick bra och utan några större kontroverser.

Vi fick en intressant föredragning och information om jämförelser mellan gymnasieskolor i vårt jämförelsenätverk. Dessutom hade vi arton ytterligare ärenden att diskutera och besluta.

Kommunstyrelsens ledamöter och tjänstemän fick inget julbord i år. Trots det så tackade kommundirektören för ett intressant och spännande år med gott samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän. Vi andra tackade också varandra för gott samarbete och önskade (väldigt tidigt) varandra en god och fridfull jul.

Det var första gången i år som jag uttalade de där orden "God Jul". Tänk om man skulle räkna hur många gånger ytterligare jag kommer att säga de där två orden...