måndag 14 december 2009

Årets kulturpristagare i Sölvesborg

Nu har vi precis tillkännagett årets kulturpristagare.

Årets kulturpristagare får priset, framförallt för att ni visat prov på hur långt man kan nå i, och genom, ett starkt engagemang och nära ömsesidig stöttning av varandra under hela denna tid ni utvecklats sedan tonåren.

Vänskap är en viktig faktor för de livsval man gör, vänskapen kan man ibland kanske ta för given, men bakom vänskap ligger, precis som bakom det mesta som har med framgång att göra, ett långt och ibland ett hårt arbete. Ni har genom ert systerskap visat på stort mod och ett jävlaranamma. Och ni har gjort det på sätt som gör att vi i Sölvesborg känner oss mycket stolta.

Vi hoppas att ert mod ska smitta. Och vi är glada för att ni har visat att detta systerskap har varit betydande för era framgångar.
Vi hoppas och tror att ni blir förebilder för många andra begåvade unga kvinnor som vill söka sig fram mot de nivåer av konstnärskap som ni har nått till.

Det här var vad jag sa till kulturpristagarna och sen läste vi upp den officiella motiveringen som lyder:

"...för de storartade insatser ni gjort, var och en för sig inom era respektive konstarter, musiken och litteraturen, men framför allt för att ni genom er vänskap och ömsesidiga stöttning under lång tid visat prov på hur långt ett systerskap kan föra unga kvinnor som strävar efter att utvecklas som konstnärer också på en nationell arena."

Och årets pristagare är Jenny Wilson och Sara Paborn. Otroligt bra!

Nu ska jag hem och byta om inför kvällens kommunfullmäktige. Då kommer pristagarna att vara på plats tillsammans med flera andra hedersgäster.