måndag 23 november 2009

Ljungaviken

Jag vill naturligtvis också förmedla att vi kommit ännu ett steg närmare mot förverkligandet av det nya bostadsområdet Ljungaviken.

Länsrätten har avslagit Blekinge Museums överklagande av upphandling av den arkeologiska förundersökningen.

Jag fick beskedet av en BLT-journalist strax före kommunfullmäktige. Det gjorde mig förstås på extra gott humör.

Nu utgår jag från att Blekinge Museum, efter vår överläggning, inte överklagar ännu en gång och att processen nu kan fortlöpa.