torsdag 19 november 2009

Föga förvånande

Det var mera förutsägbart än förvånande att BLT på ledarplats i dag inte kunde avhålla sig från att spekulera i varför invånarna i Sölvesborg är mer nöjda än resten av länet och landet med sina förtroendevalda. Är då Sölvesborgs politiker verkligen mer kunniga än i övriga länet eller är Sölvesborgarna mer tillåtande frågar sig ledarskribenten.