onsdag 11 november 2009

Brevsvar

Hemma i Sölvesborg igen efter Regionstyrelsen i Ronneby.

Jag vill gärna förklara en del med anledning av dagens artikel i BLT om en missnöjd brevskrivare.

Många personer skriver brev till "kommunen", det är bra och det innebär att vi får många synpunkter och både ris och ros. Vi får också en hel del goda förslag.

Oavsett hur man adresserar sitt brev så är det vår ambition att brevskrivaren ska få ett svar. Ibland från någon enskild tjänsteman, ibland från kommunstyrelsens ordförande eller någon annan förtroendevald.

Det är inte självklart att alla "brev" behandlas av kommunstyrelsen.

Men när kommunstyrelsens ordförande svarar så gör jag inte det som privatperson, jag svarar naturligtvis i egenskap av KS-ordförande.

Så även om brevskrivaren i detta fallet var missnöjd med att få ett brev som var personligt undertecknat av kommunstyrelsens ordförande så måste han acceptera att det är på det viset.