torsdag 29 oktober 2009

Vårt budgetförslag för 2010

Vi Socialdemokrater har tillsammans med Vänsterpartiet och Sölvesborgspartiet lagt en offensiv budget för 2010.

En budget som prioriterar arbetstillfällen och investeringar, framför besparingar och ytterligare arbetslöshet.

Här är några av de kostnadsökningar och satsningar som vi föreslår:

Omsorgsnämnden: Utökning 4 miljoner kronor
Förstärkning hemtjänsten
Förstärkning personlig assistans
Arbetskläder
Projekttjänst för dokumentredovisning
Demensteam
Förstärkning på Utsikten

Barn- och utbildningsnämnden: Utökning 4 miljoner kronor
Ny fristående förskola - Skogslyktan
Ökade socialbidragskostnader
Fler barn i förskolan - behålla personaltätheten
Ny förskola i Mjällby

Kommunstyrelsen: Utökning 5 miljoner kronor
Insatser mot arbetslösheten
Centrumplanerare
Miljökompetens
Ökat periodiskt underhåll
Nytt ärendehanteringssystem – ökad tillgänglighet
Ökade marknadsföringsaktiviteter för att stimulera företagande och inflyttning Utbyggnad av Nogersunds Hamn
Familjepark i Järnvägsparken
Ombyggnad Strandvallen

BLT och Sydöstran har artiklar om majoritetens budgetförslag i dagens blad.

Moderaternas man Jeppe Johnsson tycker att vi bör spara oss ur krisen. Fler besparingar i förskola och skola är hans medicin, och ett högt eget resultat att låsa in för att ytterligare stärka en redan god solitidet.

Det är mycket förvånande anser jag, att Moderaterna med sina stödpartier vill använda 12,5 miljoner till att förstärka det egna resultatet. Sölvesborg fick 12,7 miljoner i stimulansstöd av regeringen. Var det verkligen så Reinfeldt tänkte? Jeppe Johnsson vet väl mer än jag om det. Men jag trodde att det skulle gå till kärnverksamheterna, för att inte behöva säga upp personal?!

Jeppe Johnsson säger också att alla "icke absolut nödvändiga" investeringar skall skjutas upp på framtiden. Han tycker att förvaltningarna ska prioritera, inte politiken.

Jag säger tvärtemot.

Allt som vi VET att vi måste investera i inom de närmaste åren ska vi passa på att göra nu.

Räntan är låg

Kostnaderna är lägre, vi får bra offerter.

Vi stimulerar på så sätt tillväxten, vi ser till att fler får arbeten nu när de behövs som bäst.

Vi anser att det är ett bra sätt att hantera skattemedel, att handla när det är som billigaste och när man gör en viktig samhällsinsats.