måndag 26 oktober 2009

Kvällens kommunfullmäktige

Kvällens sammanträde med kommunfullmäktige är avslutad.

Det blev inte så mycket, eller så långa diskussioner, trots att det fanns fyra motioner, delårsbokslut, kompletteringsbudget och ett förköpsärende att hantera.

Lite kommentarer om motionerna:

Moderaternas Emilie Pilthammar har motionerat om att Sölvesborgs kommun ska uppföra en gigantisk elgitarr och placera i rondellen vid Norje. Hon var väldigt nöjd och glad över motionssvaret. Men jag vet inte om hon har läst ordentligt. Hon yrkade bifall till det i alla fall så jag behövde inte argumentera. Det vi säger ja till är att utreda förutsättningarna. Och jag vet att i den rondellen som utpekas är det omöjligt att uppföra. Jag tror mig också veta att varken Moderater eller andra ledamöter anser att skattekollektivet ska lägga miljonbelopp på detta monument. Men visst är det en kul idé. Bäst vore förstås att Sweden Rock själva finansierar ett sådant verk. Men nu får vi se vad tjänstemännen kommer fram till.

Moderaternas Bengt-Åke Karlsson har motionerat om att barnomsorgen i Sölvesborg borde vara öppen på kvällar, nätter och helger. Jag säger att visst går det, om vi också finansierar det. För att riktigt understryka hur jobbigt han har det så tog han med sig tre barn till kvällens fullmäktigesammanträde. Jag borde kanske föreslagit att alla kommunpolitiska förtroendeuppdrag ska utföras på dagtid, det har tidigare varit en het potatis. Men jag utgår från att Moderaterna nu har finansierat sitt förslag om kvälls-, natt- och helgöppen barnomsorg. Allt är möjligt.

Centerns Ulf Svensson har motionerat om att man borde få gratis plats på torget för torghandel. I dag kostar det cirka 200 kronor i månaden och då ingår elanslutning och förbrukning. Att det skulle bli sned konkurrens i en utvald bransch, och att de lokala butiker som säljer växter skulle kunna uppfatta det så ville han inte hålla med om. Nu ska vi istället utreda hela centrum både vad gäller uteserveringar och annan allmänplatsmark.

Moderaternas Paul Andersson hade motionerat om att flytta en handikapparkering som redan var flyttad. Och han nöjde sig med det svaret men önskade sig tydligare och större skyltar. Det går säkert att fixa.

Delårsbokslutet går på rätt håll. Vi tog tag i ekonomin i ett tidigt skede och i politiskt samförstånd. Det har gett resultat. Nu visar prognoserna på ett svagt överskott istället för ett stort underskott.

Kompletteringsbudgeten gick igenom trots att Centern och Moderaterna ville att en investering skulle utgå, de vill inte iordningsställa och sälja ett område i centrala Mjällby som kan inrymma fem tomter. Båda partierna reserverade sig mot beslutet.

Vi hade ett förköpsärende som en Moderat, Nils-Gunnar Bergh, ifrågasatte, han frågade vad Kommunstyrelsens ordförande tyckte i det här ärendet och föreslog att vi skulle genomföra beslutet men senare omförhandla priset och erbjuda en högre köpeskilling. Det är verkligen till att hantera skattekollektivets medel vårdslöst. Vilken stol sitter han på egentligen i Kommunfullmäktige? Det var dock ingen annan ledamot som yttrade något i ärendet. En lika berättigad fråga kunde ha varit hur Jeppe Johnsson kunde rösta för det här förslaget, eftersom Kommunstyrelsen (och nu även Kommunfullmäktige) var fullständigt eniga i detta beslut.

Jag är fortfarande övertygad om Kommunfullmäktiga kan och bör vitaliseras.