torsdag 22 oktober 2009

Hemsjukvård - eller inte

Vi har varit i Karlskrona, tillsammans med övriga Blekingekommuner och Landstinget, för att diskutera ett kommunalt övertagande av hemsjukvården.

Socialstyrelsen har rekommenderat en och samma huvudman för vård och omsorg av våra äldre medborgare.

Vi har därför ställt oss positiva till att överta hemsjukvården från Landstinget. Men vissa detaljer återstår att lösa, inte minst skatteväxlingen.

Det blir en del spännande och utmananade diskussioner framöver.

Det ser jag fram emot!