torsdag 22 oktober 2009

Goda idéer och förslag från medborgarna

I dag har namnkommittén haft sammanträde.

Vi kom till beslut angående en väg och diskuterade en del andra. Bland annat den nya tillfartsvägen till Ljungaviken.

Det är ett intressant uppdrag att sitta i namnkommitén.

Vi har också diskuterat och föreslagit ett avtal angående utbyggnad av kajen i Nogersund. Det är offensivt och framtidsinriktat att våga tro på fiskenäringen i Sölvesborg. Det gör vi. Därför är vi beredda, och vill, investera i kajutbyggnad i Nogersunds hamn.

Tidigare i veckan fick jag ett brev från en kommuninvånare som önskade att vi skulle införa möjligheten till medborgarförslag. Jag svarade att jag är beredd att diskutera frågan för framtiden men att det finns så många möjligheter redan i dag, för medborgarförslag, utan att det blir formaliserat och byråkratiserat.

Flera gånger under mina år som KS-ordförande har jag fått förslag från medborgare som enkelt har kunnat genomföras.

I dag kom ytterligare två goda förslag in till mig.

Först en brevskrivare från Hällevik som efterlyste en busskur till Hällevik. Det ska vi naturligtvis undersöka och förhoppningsvis fixa. Jag har varit omedveten om att det inte i dag finns. Vi kollar upp detta omgående.

Sen fick jag ett telefonsamtal från en butiksägare i centrum som också representerar Cityföreningen. Hon efterlyste en fast högtalaranläggning på utvalda stolpar i centrum för att spela musik och höja stämningen och mysfaktorn i centrum.

Ett utmärkt förslag tyckte jag och bad genast näringslivskontoret att undersöka om vi kan vara med och finansiera detta och verkställa så fort som möjligt.

Medborgares inflytande på Sölvesborgs utveckling är inte så svårt.

Vi vill såklart att fler ska engagera sig i politiska partier, men om man inte vill det så är vi förtroendevalda bara ett brev eller ett samtal bort.