torsdag 22 oktober 2009

Frågorna hopar sig

Den Moderata gruppledaren Jeppe Johnsson och hans kompisar i alliansen kallade i går till presskonferens för att presentera sin skuggbudget.

I tidigt skede bjöd jag in Jeppe Johnsson till budgetöverläggningar för att, om möjligt, hitta en samsyn gällande de ekonomiska ramarna för kommunens verksamheter.

Han tackade nej.

Nu staplas frågorna ovanpå varandra, Kommunstyrelsen har budgetsammanträde först på tisdag och då hoppas jag få svar på nedanstående frågor och många många fler.

* Jeppe har inte med en endaste krona i ökade kostnader för investeringar i Strandvallen. Betyder det att Jeppe vill att vårt allsvenska lag Mjällby AIF ska spela sina matcher i Malmö? Eller betyder det att kostnaderna ska tas inom ram, det vill säga att det ska göras besparingar i någon verksamhet för att finansiera Strandvallen?

* Jeppes budget innebär en besparing för barn- och utbildningsnämnden med närmare tre miljoner kronor. Kostnaderna är redan för höga skriver han. Hur många lärare/förskollärare ska få gå hem? Hur ska besparingen genomföras? Det är sorgligt och förvånande att Lars Lamberg (Fp) har ställt upp på denna budgetskrivning, Folkpartiet har tidigare velat vara lärarnas parti, men uppebart inte i Sölvesborg. Vi vill behålla en personaltäthet i skolan och förskolan, det är en medveten politisk satsning, inte en oansvarig ekonomisk politik. Hur ska alliansens besparingar genomföras?

* Jeppes budget innehåller ingen utökning för den centrumplanerare som vi föreslagit. Centerpartiet har försökt göra centrumutveckling till sin viktigaste fråga (vilket i sig är en udda Centerpolitik). Hur kan ni nu då säga nej till denna satsning?

* I Jeppes budget föreslår man att man inte ska bygga en ny fräsch förskola i Mjällby. Man ska istället fortsätta i de gamla lokalerna och hoppas på att föräldrar istället väljer att hålla sina barn hemma om vårdnadsbidrag införs. Samtidigt har Moderaterna lagt en motion som innebär att barnomsorgen ska öppna tidigare, stänga senare och även ha helg- och nattöppet. Hur i hela friden ska detta finansieras? Inte en rad om det i deras budget, och inte en krona till detta. Menar ni inte allvar med de motioner ni lägger? Ska det också finansieras inom ram? Det innebär ytterligare miljoner i besparingar. Hur många förskollärare är ni beredda att skicka hem? Hur hög tycker ni att personaltätheten ska vara när den är lagom enligt era ekonomiska ramar?

* I Jeppes budget finns inga pengar för att bygga nya dagcentraler som Kristdemokraterna motionerade om nyligen. Menar inte Kristdemokraterna allvar när de lägger motioner? Eller menar de att de ska finansieras inom ram? Var ska i så fall den besparingen genomföras?

* I dagens lokaltidningar berättar Jeppe Johnsson och Lars Lamberg att de på det ena företagsbesöket efter det andra får höra hur dålig servicen till företag i Sölvesborgs kommun är? Det gör mig bestört men också förvånad. Jeppe Johnsson sitter som en av tre ledamöter i näringslivsutskottet där vi diskuterar just sådana frågor varannan tisdag. Varför har han aldrig nämnt ett enda ord om detta? Har han gått till de två anställda på näringslivskontoret och förmedlat den kritik han fått höra? Lars Lamberg, har han kontaktat näringslivskontoret med sina synpunkter? Jag har ingen aning men vill gärna ha svar. De föreslår gemensamt att näringslivsarbetet ska utvärderas och att näringslivskontoret kanske måste arbeta på ett annat sätt. Har han framfört detta till de personer det berör?

Det är oseriöst och ansvarslöst att föra fram dessa synpunkter på en presskonferens, om man inte gör det öga mot öga.

Nog har Jeppe Johnsson som gruppledare för Alliansen och som ledamot i näringslivsutskottet ett ansvar att vilja förbättra näringslivsarbetet och förmedla de negativa synpunkter han får!?

Dessa och betydligt fler frågor har jag efter att ha läst deras budgetdokument.

Men de ska jag ställa på tisdag.