tisdag 27 oktober 2009

Antiklimax


Som förtroendevald politiker längtar man efter och älskar ideologiska debatter. Vi har alltför sällan ideologiska debatter i våra beslutande församlingar eftersom oppositionen här sällan driver sådana frågor.

Men vid ett par tillfällen om året när vi diskuterar budget, då visar sig de politiska skillnaderna och de ideologiska värderingarna blir tydliga.

I dag hade vi budgetsammanträde i Kommunstyrelsen.

Som jag har längtat.

Men det blev antiklimax.

Debatterna och diskussionerna uteblev.

Socialdemokrater, Vänsterpartister och Sölvesborgspartisten redogjorde för majoritetens budgetförslag och koncentrerade sig på de skillnader som finns mellan alliansen och majoritetens förslag.

Moderaternas Jeppe Johnsson yrkade bifall till sitt budgetförslag, hans tre stödpartier (Fp, C, Kd) yrkade också bifall.

Sverigdemokraten yrkade bifall till sitt budgetförslag som vid lunch kom med mail, men som ingen hade haft möjlighet att läsa.

Debatten uteblev. Tyvärr.

Men vi kommer igen till Kommunfullmäktige.

Hoppas jag!