lördag 31 oktober 2009

Det blir fler och fler som vill åt min plats

Här är en som trivdes bra i kommunstyrelsens sammanträdesrum och som hanterade klubban väl

Visar vem som bestämmer

Det blir fler och fler som vill åt min plats

Ludde som kommunalråd

Ludde, snart fem år!

Hammaren

Det är en grym insikt. Det där med att röda dagar är tidningslösa dagar.

I går tittade min femårige son på S-kongressen på TV, han noterade att ordföranden hade en "hammare" och bankade med.

Jag förklarade att det är en ordförandeklubba och att jag använder en sådan i Stadshuset.

Det blev han imponerad av.

Så dagens projekt är helt enkelt att vi ska gå till Stadshuset så att han får se och känna på ordförandeklubban.

torsdag 29 oktober 2009

Fantastisk förskola

I dag när jag hämtade Johanna möttes jag av en upprymd förskollärare som berättade om Johannas framsteg och hur roligt hon tycker det är att arbeta med Johanna.

Hon uttryckte avslutningsvis:
"Hon är så ljuvlig"

Om hon bara visste hur mycket det värmer mitt mammahjärta.

Jag som går och tänker att de tycker det är jobbigt med Johanna, att hon begränsar dem i deras arbete och innebär merarbete och att hon är en flicka som ingen egentligen vill ha.

Vårt budgetförslag för 2010

Vi Socialdemokrater har tillsammans med Vänsterpartiet och Sölvesborgspartiet lagt en offensiv budget för 2010.

En budget som prioriterar arbetstillfällen och investeringar, framför besparingar och ytterligare arbetslöshet.

Här är några av de kostnadsökningar och satsningar som vi föreslår:

Omsorgsnämnden: Utökning 4 miljoner kronor
Förstärkning hemtjänsten
Förstärkning personlig assistans
Arbetskläder
Projekttjänst för dokumentredovisning
Demensteam
Förstärkning på Utsikten

Barn- och utbildningsnämnden: Utökning 4 miljoner kronor
Ny fristående förskola - Skogslyktan
Ökade socialbidragskostnader
Fler barn i förskolan - behålla personaltätheten
Ny förskola i Mjällby

Kommunstyrelsen: Utökning 5 miljoner kronor
Insatser mot arbetslösheten
Centrumplanerare
Miljökompetens
Ökat periodiskt underhåll
Nytt ärendehanteringssystem – ökad tillgänglighet
Ökade marknadsföringsaktiviteter för att stimulera företagande och inflyttning Utbyggnad av Nogersunds Hamn
Familjepark i Järnvägsparken
Ombyggnad Strandvallen

BLT och Sydöstran har artiklar om majoritetens budgetförslag i dagens blad.

Moderaternas man Jeppe Johnsson tycker att vi bör spara oss ur krisen. Fler besparingar i förskola och skola är hans medicin, och ett högt eget resultat att låsa in för att ytterligare stärka en redan god solitidet.

Det är mycket förvånande anser jag, att Moderaterna med sina stödpartier vill använda 12,5 miljoner till att förstärka det egna resultatet. Sölvesborg fick 12,7 miljoner i stimulansstöd av regeringen. Var det verkligen så Reinfeldt tänkte? Jeppe Johnsson vet väl mer än jag om det. Men jag trodde att det skulle gå till kärnverksamheterna, för att inte behöva säga upp personal?!

Jeppe Johnsson säger också att alla "icke absolut nödvändiga" investeringar skall skjutas upp på framtiden. Han tycker att förvaltningarna ska prioritera, inte politiken.

Jag säger tvärtemot.

Allt som vi VET att vi måste investera i inom de närmaste åren ska vi passa på att göra nu.

Räntan är låg

Kostnaderna är lägre, vi får bra offerter.

Vi stimulerar på så sätt tillväxten, vi ser till att fler får arbeten nu när de behövs som bäst.

Vi anser att det är ett bra sätt att hantera skattemedel, att handla när det är som billigaste och när man gör en viktig samhällsinsats.


onsdag 28 oktober 2009

Kongressvecka

Flera kamrater har åkt till Stockholm. Nu är det kongress resten av veckan.
Det blir ett bra avstamp in i framtiden, det är jag övertygad om.
Det hade säkert varit välgörande att vara där.

Många gillar det där, att resa, vara social och lära känna nya människor, vara borta från vardagen för att uppskatta den igen.
Inte jag.
Jag åker sällan eller helst aldrig ifrån min kommun.
Jag trivs bättre här.
Som Ferdinand.

I dag har jag pratat med min kollega i Degerfors, Robert Mörk, Ks-ordförande. Vi pratade fotbollsarenor.

Vi har i dag informerat pressen om vårt budgetförslag och de största skillnaderna i vår budget jämfört med alliansens.

Dessutom har jag intervjuat potentiell kommunsekreterare men också hunnit med en hel del annat.

Nu ska jag lusläsa utkastet till översiktsplan.

tisdag 27 oktober 2009

Antiklimax


Som förtroendevald politiker längtar man efter och älskar ideologiska debatter. Vi har alltför sällan ideologiska debatter i våra beslutande församlingar eftersom oppositionen här sällan driver sådana frågor.

Men vid ett par tillfällen om året när vi diskuterar budget, då visar sig de politiska skillnaderna och de ideologiska värderingarna blir tydliga.

I dag hade vi budgetsammanträde i Kommunstyrelsen.

Som jag har längtat.

Men det blev antiklimax.

Debatterna och diskussionerna uteblev.

Socialdemokrater, Vänsterpartister och Sölvesborgspartisten redogjorde för majoritetens budgetförslag och koncentrerade sig på de skillnader som finns mellan alliansen och majoritetens förslag.

Moderaternas Jeppe Johnsson yrkade bifall till sitt budgetförslag, hans tre stödpartier (Fp, C, Kd) yrkade också bifall.

Sverigdemokraten yrkade bifall till sitt budgetförslag som vid lunch kom med mail, men som ingen hade haft möjlighet att läsa.

Debatten uteblev. Tyvärr.

Men vi kommer igen till Kommunfullmäktige.

Hoppas jag!

Behåll Tingsrätten i Karlshamn

Lagmannen Pia Johansson har föreslagt att Tingsrätten i Karlshamn ska läggas ned. Ett av argumentet var att det skulle kosta så mycket att tillgänglighetsanpassa lokalerna.

Ett urdåligt argument.

När staten säger att de offentliga lokalerna ska tillgänglighetsanpassas så kan inte staten också säga att det blir för dyrt.

Vi i Sölvesborg har förstås protesterat.

Vi tycker det är ett dåligt förslag att allting ska lokaliseras till en hörna i Blekinge borta i Karlskrona.

Och nu verkar det plötsligt som att andra statliga besparingar även får konsekvenser får Blekinge Tingsrätt.

Det kanske inte blev så rätt ändå, Pia Johanssons förslag.

Jag föreslår att hon tar tillbaka alltihop och låter Tingsrätten i Karlshamn vara kvar. Med en tillgänglighetsanpassning och uppfräschning av lokalerna så lovar vi att vi glömmer allt som varit.

Läs mer i BLT och Sydöstran


måndag 26 oktober 2009

Kommunens hyllning till MAIF

Som sagt, vi firade MAIFs avancemang till allsvenskan på Stortorget i lördags. Det blev en bra fest.

Syftet var att hylla, hedra och helst positivt överraska laget. Jag tror vi lyckades.

Syftet var också att låta alla som vill och har möjlighet delta i firandet, att göra ett kalas för alla. Det blev en succé.

Det blev så bra så att flera redan nu pratar om att göra ett årligt återkommande arrangemang. Vi får se hur det blir med det, men det är god tanke.

När jag överlämnade "gåvan" till Mjällby AIFs ordförande Jörgen Martinsson på scenen så var det minst sagt ganska pratigt och festligt i publiken. Alla uppfattade därför inte vad vi egentligen gjorde så jag har fått svara på den frågan några gånger. Vad var egentligen kommunens gåva.

Här kommer svaret:

* Först och främst genomförde vi ett MAIF-kalas på Stortorget, det var kanske den allra finaste och dyrbaraste hyllningen och gåvan.

* Jag överlämnade en check på 75'000 kronor som var en överenskommelse tidigare i år, om de gick upp i allsvenskan så skulle det innebära denna utbetalning. Man kan väl säga att trots ekonomiskt svåra tider så är jag glad över att jag fick överlämna denna check.

* Jag berättade också från scenen att vi inrättar ett MAIF-stipendium som ska utdelas årligen till någon ungdom i föreningslivet. Vi vill att tre namngivna MAIF-spelare (Bagarn, Asper och Eken) ska ingå i en kommitté tillsammans med representanter för att formulera kriterier och senare för att årligen utse denna ungdom.

Detta var alltså kommunens "gåvor".

Det kommer säkerligen mer aktiviteter och gester för att hylla och hedra vårt allsvenska lag och spelarna. Men det här var allt för denna gång.


Kvällens kommunfullmäktige

Kvällens sammanträde med kommunfullmäktige är avslutad.

Det blev inte så mycket, eller så långa diskussioner, trots att det fanns fyra motioner, delårsbokslut, kompletteringsbudget och ett förköpsärende att hantera.

Lite kommentarer om motionerna:

Moderaternas Emilie Pilthammar har motionerat om att Sölvesborgs kommun ska uppföra en gigantisk elgitarr och placera i rondellen vid Norje. Hon var väldigt nöjd och glad över motionssvaret. Men jag vet inte om hon har läst ordentligt. Hon yrkade bifall till det i alla fall så jag behövde inte argumentera. Det vi säger ja till är att utreda förutsättningarna. Och jag vet att i den rondellen som utpekas är det omöjligt att uppföra. Jag tror mig också veta att varken Moderater eller andra ledamöter anser att skattekollektivet ska lägga miljonbelopp på detta monument. Men visst är det en kul idé. Bäst vore förstås att Sweden Rock själva finansierar ett sådant verk. Men nu får vi se vad tjänstemännen kommer fram till.

Moderaternas Bengt-Åke Karlsson har motionerat om att barnomsorgen i Sölvesborg borde vara öppen på kvällar, nätter och helger. Jag säger att visst går det, om vi också finansierar det. För att riktigt understryka hur jobbigt han har det så tog han med sig tre barn till kvällens fullmäktigesammanträde. Jag borde kanske föreslagit att alla kommunpolitiska förtroendeuppdrag ska utföras på dagtid, det har tidigare varit en het potatis. Men jag utgår från att Moderaterna nu har finansierat sitt förslag om kvälls-, natt- och helgöppen barnomsorg. Allt är möjligt.

Centerns Ulf Svensson har motionerat om att man borde få gratis plats på torget för torghandel. I dag kostar det cirka 200 kronor i månaden och då ingår elanslutning och förbrukning. Att det skulle bli sned konkurrens i en utvald bransch, och att de lokala butiker som säljer växter skulle kunna uppfatta det så ville han inte hålla med om. Nu ska vi istället utreda hela centrum både vad gäller uteserveringar och annan allmänplatsmark.

Moderaternas Paul Andersson hade motionerat om att flytta en handikapparkering som redan var flyttad. Och han nöjde sig med det svaret men önskade sig tydligare och större skyltar. Det går säkert att fixa.

Delårsbokslutet går på rätt håll. Vi tog tag i ekonomin i ett tidigt skede och i politiskt samförstånd. Det har gett resultat. Nu visar prognoserna på ett svagt överskott istället för ett stort underskott.

Kompletteringsbudgeten gick igenom trots att Centern och Moderaterna ville att en investering skulle utgå, de vill inte iordningsställa och sälja ett område i centrala Mjällby som kan inrymma fem tomter. Båda partierna reserverade sig mot beslutet.

Vi hade ett förköpsärende som en Moderat, Nils-Gunnar Bergh, ifrågasatte, han frågade vad Kommunstyrelsens ordförande tyckte i det här ärendet och föreslog att vi skulle genomföra beslutet men senare omförhandla priset och erbjuda en högre köpeskilling. Det är verkligen till att hantera skattekollektivets medel vårdslöst. Vilken stol sitter han på egentligen i Kommunfullmäktige? Det var dock ingen annan ledamot som yttrade något i ärendet. En lika berättigad fråga kunde ha varit hur Jeppe Johnsson kunde rösta för det här förslaget, eftersom Kommunstyrelsen (och nu även Kommunfullmäktige) var fullständigt eniga i detta beslut.

Jag är fortfarande övertygad om Kommunfullmäktiga kan och bör vitaliseras.


Nya tider

Om en timme är det sammanträde med kommunfullmäktige.

Jag uppskattar dessa sammanträden men jag hör allt för ofta att det är tråkigt, att man känner sig som röstboskap men inte känner sig trygg nog att inta talarstolen.

Jag funderar på det där.

Vi vill alla, oavsett parti, att fler människor ska vilja vara med och påverka. Vi vill att fler ska engagera sig politiskt och vi vill ha fler åhörare.

Hur ska vi göra sammanträdena med Kommunfullmäktige mer intressanta?

Kanske skulle vi sitta annorlunda, partivis och kring runda bord.

Jag efterlyser konstruktiva idéer som gör att vi behåller ordningen och det formella men ändå lättar upp sammanträdena.

Jag funderar på att tillsätta en tvärpolitisk grupp, helst med "nya" ledamöter, som kan kasta sig över den här "förnyelsefrågan".

Maila mig, ni som har goda idéer!

Har alla höstlov?

Tidningarna var på plats efter badet, frukosten var god och jag har (för en gångs skull) sovit precis så mycket som jag behöver. Jag somnade ihop med yngste sonen och boken om Pippi Långstrump.

Nu är barnen lämnande i förskola och hos dagmamma.

Det var tyst och tomt på barn, men personalen strålade solsken.

Det är höstlov.

Det är svårt att boka in möten med vuxna personer, man får svaret; den veckan är dum, det är höstlov.

Här är det i alla fall inte höstlov, snarare "Full fart genom evigheten" (Lundell).

Låt det inte bli en tidningslös morgon

Låt det inte bli en tidningslös morgon, tänker jag varje morgon när jag ska vittja brevlådan.

I dag var lådan tom.

Men det är ännu tidigt.

Jag går och badar och hoppas på att brevlådan svämmar över av morgontidningar om en stund.

söndag 25 oktober 2009

MAIF kalas

I dag kom den extra timmen extra lämpligt. Det har varit en lång och skön söndag.

I går hade vi kalas på Stortorget.

Kalas för att hylla vårt allsvenska lag Mjällby AIF.

Det var aktiviteter hela dagen, tyvärr regnade det också hela dagen, vilket troligtvis fick en hel del att stanna hemma.

På kvällen däremot var det fin uppslutning. Torget kokade av människor och förväntan en kort stund innan spelarbussen kom strax före midnatt.

Då fick vi hylla, laget som gjort oss så stolta, som gjort det omöjliga möjligt, laget som alla tar till sig.

Grattis!

Det finns lite bilder på BLT men jag gissar att det kommer mer i morgon.

Och ja, just det.

En lång och trevlig BLT-reporter och en ännu längre fotograf ställde några relevanta frågor till mig under kvällen.

Jag försökte svara på det mesta förutom hur man ska hålla sig kvar i allsvenskan etc, det överlämnar jag åt Peter Swärdh. Men sen gick jag på en mina.

Jag fick frågan om vilken som är den trevligaste spelaren. Då vecklade jag in mig om de trevliga spelarna från Sölvesborg och efter en stund hade jag räknat upp halva laget. Hyfsat otydligt och löjligt svar.

Då gick jag över till en annan taktik och sa Juan, naturligtvis Juan Robledo, varför då? Jo för att han har sådan utstrålning i blicken... ja typ ett sånt töntigt svar gav jag. Pinsamt.

Jag borde sagt Ivanovski, helt enkelt, för att han verkar trevlig.

torsdag 22 oktober 2009

Goda idéer och förslag från medborgarna

I dag har namnkommittén haft sammanträde.

Vi kom till beslut angående en väg och diskuterade en del andra. Bland annat den nya tillfartsvägen till Ljungaviken.

Det är ett intressant uppdrag att sitta i namnkommitén.

Vi har också diskuterat och föreslagit ett avtal angående utbyggnad av kajen i Nogersund. Det är offensivt och framtidsinriktat att våga tro på fiskenäringen i Sölvesborg. Det gör vi. Därför är vi beredda, och vill, investera i kajutbyggnad i Nogersunds hamn.

Tidigare i veckan fick jag ett brev från en kommuninvånare som önskade att vi skulle införa möjligheten till medborgarförslag. Jag svarade att jag är beredd att diskutera frågan för framtiden men att det finns så många möjligheter redan i dag, för medborgarförslag, utan att det blir formaliserat och byråkratiserat.

Flera gånger under mina år som KS-ordförande har jag fått förslag från medborgare som enkelt har kunnat genomföras.

I dag kom ytterligare två goda förslag in till mig.

Först en brevskrivare från Hällevik som efterlyste en busskur till Hällevik. Det ska vi naturligtvis undersöka och förhoppningsvis fixa. Jag har varit omedveten om att det inte i dag finns. Vi kollar upp detta omgående.

Sen fick jag ett telefonsamtal från en butiksägare i centrum som också representerar Cityföreningen. Hon efterlyste en fast högtalaranläggning på utvalda stolpar i centrum för att spela musik och höja stämningen och mysfaktorn i centrum.

Ett utmärkt förslag tyckte jag och bad genast näringslivskontoret att undersöka om vi kan vara med och finansiera detta och verkställa så fort som möjligt.

Medborgares inflytande på Sölvesborgs utveckling är inte så svårt.

Vi vill såklart att fler ska engagera sig i politiska partier, men om man inte vill det så är vi förtroendevalda bara ett brev eller ett samtal bort.

Frågorna hopar sig

Den Moderata gruppledaren Jeppe Johnsson och hans kompisar i alliansen kallade i går till presskonferens för att presentera sin skuggbudget.

I tidigt skede bjöd jag in Jeppe Johnsson till budgetöverläggningar för att, om möjligt, hitta en samsyn gällande de ekonomiska ramarna för kommunens verksamheter.

Han tackade nej.

Nu staplas frågorna ovanpå varandra, Kommunstyrelsen har budgetsammanträde först på tisdag och då hoppas jag få svar på nedanstående frågor och många många fler.

* Jeppe har inte med en endaste krona i ökade kostnader för investeringar i Strandvallen. Betyder det att Jeppe vill att vårt allsvenska lag Mjällby AIF ska spela sina matcher i Malmö? Eller betyder det att kostnaderna ska tas inom ram, det vill säga att det ska göras besparingar i någon verksamhet för att finansiera Strandvallen?

* Jeppes budget innebär en besparing för barn- och utbildningsnämnden med närmare tre miljoner kronor. Kostnaderna är redan för höga skriver han. Hur många lärare/förskollärare ska få gå hem? Hur ska besparingen genomföras? Det är sorgligt och förvånande att Lars Lamberg (Fp) har ställt upp på denna budgetskrivning, Folkpartiet har tidigare velat vara lärarnas parti, men uppebart inte i Sölvesborg. Vi vill behålla en personaltäthet i skolan och förskolan, det är en medveten politisk satsning, inte en oansvarig ekonomisk politik. Hur ska alliansens besparingar genomföras?

* Jeppes budget innehåller ingen utökning för den centrumplanerare som vi föreslagit. Centerpartiet har försökt göra centrumutveckling till sin viktigaste fråga (vilket i sig är en udda Centerpolitik). Hur kan ni nu då säga nej till denna satsning?

* I Jeppes budget föreslår man att man inte ska bygga en ny fräsch förskola i Mjällby. Man ska istället fortsätta i de gamla lokalerna och hoppas på att föräldrar istället väljer att hålla sina barn hemma om vårdnadsbidrag införs. Samtidigt har Moderaterna lagt en motion som innebär att barnomsorgen ska öppna tidigare, stänga senare och även ha helg- och nattöppet. Hur i hela friden ska detta finansieras? Inte en rad om det i deras budget, och inte en krona till detta. Menar ni inte allvar med de motioner ni lägger? Ska det också finansieras inom ram? Det innebär ytterligare miljoner i besparingar. Hur många förskollärare är ni beredda att skicka hem? Hur hög tycker ni att personaltätheten ska vara när den är lagom enligt era ekonomiska ramar?

* I Jeppes budget finns inga pengar för att bygga nya dagcentraler som Kristdemokraterna motionerade om nyligen. Menar inte Kristdemokraterna allvar när de lägger motioner? Eller menar de att de ska finansieras inom ram? Var ska i så fall den besparingen genomföras?

* I dagens lokaltidningar berättar Jeppe Johnsson och Lars Lamberg att de på det ena företagsbesöket efter det andra får höra hur dålig servicen till företag i Sölvesborgs kommun är? Det gör mig bestört men också förvånad. Jeppe Johnsson sitter som en av tre ledamöter i näringslivsutskottet där vi diskuterar just sådana frågor varannan tisdag. Varför har han aldrig nämnt ett enda ord om detta? Har han gått till de två anställda på näringslivskontoret och förmedlat den kritik han fått höra? Lars Lamberg, har han kontaktat näringslivskontoret med sina synpunkter? Jag har ingen aning men vill gärna ha svar. De föreslår gemensamt att näringslivsarbetet ska utvärderas och att näringslivskontoret kanske måste arbeta på ett annat sätt. Har han framfört detta till de personer det berör?

Det är oseriöst och ansvarslöst att föra fram dessa synpunkter på en presskonferens, om man inte gör det öga mot öga.

Nog har Jeppe Johnsson som gruppledare för Alliansen och som ledamot i näringslivsutskottet ett ansvar att vilja förbättra näringslivsarbetet och förmedla de negativa synpunkter han får!?

Dessa och betydligt fler frågor har jag efter att ha läst deras budgetdokument.

Men de ska jag ställa på tisdag.

Hemsjukvård - eller inte

Vi har varit i Karlskrona, tillsammans med övriga Blekingekommuner och Landstinget, för att diskutera ett kommunalt övertagande av hemsjukvården.

Socialstyrelsen har rekommenderat en och samma huvudman för vård och omsorg av våra äldre medborgare.

Vi har därför ställt oss positiva till att överta hemsjukvården från Landstinget. Men vissa detaljer återstår att lösa, inte minst skatteväxlingen.

Det blir en del spännande och utmananade diskussioner framöver.

Det ser jag fram emot!

tisdag 20 oktober 2009

Rökfri kommun

I dag är det en stor artikel i Sydöstran som säger att Kommunalrådet ratar rökfritt.

När jag fick frågor om "rökfri kommun" så frågade jag vad det handlar om.

Det vet jag fortfarande inte.

Mina svar var ungefär så här:

Det finns två helt olika frågor att diskutera.

Det ena är att inte få röka på sin arbetstid. Det kan vara ok. Om en del går ut och röker på sin arbetstid vill kanske någon annan läsa en bok eller titta på TV. Det är kanske rimligt att inte använda sin arbetstid till att röka, om man nu stämplar in och ut. Men det gör ju inte alla.

Den andra är att förbjuda rökning på kommunens fysiska platser och intill våra byggnader. Exempelvis här utanför Stadshuset. Rökning är inte kriminellt. Däremot kan man naturligtvis anvisa platser där det stör andra människor så lite som möjligt.

Fortfarande vet jag inte vad "rökfri kommun" innebär och vem det är som driver på i den här frågan. Jag visste inte ens att detta diskuterades ute i nämnderna.

Tänkvärd reklam

Ordförandeöverläggning avslutad.

Majoriteten har enats om ett budgetförslag som vi tycker är bra.

Jag återkommer naturligtvis om detta.

Reklam är oftast mest störigt, men här är en tänkvärd reklamfilm:


fredag 16 oktober 2009

Fina killen

Ludde är jättefin i sina glasögon och duktig på att använda dem.
Men han är mycket generad.

Så om ni möter honom, kommentera dem inte.
Var bara som vanligt.


Vit choklad

...är något av det bästa som finns.

I flera dagar har jag mötts av reportage i lokaltidningarna om konditorn Kajsa Nilssonsom gjort en brudklänning helt i vit choklad. I helgen vann den pris på chokladfestivalen i Stockholm.

Fantastiskt roligt och skickligt.

Och vi som läser om det i morgontidningen sitter och dreglar och föreställer oss doften och smaken av choklad.

Vaccination

Vaccinationen mot nya influensan är i gång.

Min dotter tillhör en riskgrupp så vi har redan fått erbjudande om tidig vaccination.

Det fick mig att reflektera över vilket enormt arbete som måste ha lagts ner på att inventera Blekinges befolkning, vilka som tillhör riskgrupper, hitta dem och skicka kallelser och fixa fram tider för vaccination.

Den här massvaccinationen är verkligen ett enormt projekt och nästa vecka vaccineras den första i vår familj.

onsdag 14 oktober 2009

Polisanmäla lärare


Det här
, att bli polisanmäld, för att en lärare ingriper vid bråk i skolan förekommer då och då.

Men ännu oftare förekommer diskussionen kring det.

Jag vet inte hur många gånger jag har hört diskussioner som "en lärare får ju inte göra någonting, inte ens stoppa ett bråk, för då blir de polisanmälda"

Jag blir lika frustrerad varje gång jag hör det.

Det kan faktiskt hända att man blir polisanmäld för att man ingriper, oftast inte, men det KAN hända.

En del tycker att det är himla obehagligt.

Men att bli polisanmäld är INTE detsamma som att man gjorde fel eller att man blir fälld.

Man ska inte undandra sig sitt vuxenansvar.

Sluta prata om att man inte kan göra det ena eller det andra för att man då riskerar att bli polisanmäld. Agera.

Frukostmöte med smörgåstårta

Det blev tidig avfärd i morse, så tidig så att min snart femårige son undrade om det fortfarande var natt eftersom han såg både stjärnor och måne.

Kallt var det också när vi gav oss iväg.

Vi fick ett bra frukostmöte, mycket bra, 47 anmälda företagare ställde intresserade frågor om bredband, fjärrvärme, avlopp, fiberoptik, elpriser och mycket mycket mer.

Och apropå frukostvanor så serverades det smörgåstårta.

Men det kändes inte helt rätt för min mage så tidigt på morgonen och direkt efter den sedvanliga fil och muslin.

tisdag 13 oktober 2009

Om senast jag åt och mina frukostvanor

Japp. Det blev en intensiv dag.

Och senast jag åt var för mer än tretton timmar sedan.

Då var det frukost.

Fil och musli.

Som alltid.

Om det inte blir gröt.

Mina vardagsfrukostvanor är väldigt monotoma och har sett likadana ut sedan jag gick på högstadiet. Då åt jag alltid havregrynsgröt. Någon gång i tjugoårsåldern kompletterade jag det med fil och musli. Som omväxling. Nu är det oftast det senare.

Jag är trött. Avsaknaden av energi är påtaglig. Både i kropp och knopp.

Mina tonåringar är utskickade för att hämta pizza.

Det får bli så i dag.

I morgonbitti blir det tidig avfärd, då har vi frukostmöte med lokala företagare på Sölvesborgs Enerig och Vatten AB.

Det ser jag fram emot.

Men jag hoppas att jag får äta och sova och äta igen först.

Godmorgon

Godmorgon, i dag blir det ännu en lång dag i Stadshuset med många spännande inslag.

Vad sägs om:

* Näringslivsutskott

* Diskussion med Vägverket om våra prioriteringar exempelvis väg 123, vägen till Strandvallen

* Arbetsutskott

* Företagsbesök

* Diskussion med revisorerna om styrningen i KS

* Kommunstyrelsen med 27 ärenden, minst.

Det blir en intensiv dag.

måndag 12 oktober 2009

Fjorton timmar

I morse när klockan som vanligt väckte mig kl 05.15 längtade jag till den 25 oktober, för det är väl då vi ställer om till vintertid igen.

Då känns det ju nämligen som att man får sova en timme längre, istället för att gå upp mitt i natten. Åtminstone under några dagar. Eller hur!?

Av dygnets timmar har jag tillbringat fjorton i Stadshuset. Förutom den stunden då vi hade en arbetslunch och diskuterade översiktsplanen och hur den ska hanteras, då var vi faktiskt på lunchrestaurang.

I förmiddags träffade vi företrädare för Sweden Rock. Det blev ett bra möte och jag hittade nyss ett tackmail från deras styrelseordförande Peter. De har stora planer och vi ska såklart hjälpa dem så mycket vi kan från Sölvesborgs kommun. Om allt går att förverkliga kommer Sölvesborg att få en än tydligare markering på kartan.

Det har tyvärr varit ännu ett bankrån i Sölvesborg i dag. Gärningsmannen är funnen men otryggheten och rädslan finns naturligtvis kvar hos bankpersonalen och kunderna som var närvarande. Dessutom skapar sådan här dåd alltid en känsla av otrygghet även hos oss andra som inte varit direkt inblandade. Jag tycker att det är mycket tragiskt och hoppas att alla som behöver får proffesionell hjälp för att bearbeta sina upplevelser.

Tyvärr tror jag att det kan bli mer av sådana här dåd, oplanerade och ogenomtänkta, i takt med att alltfler människor fastnar i skuldfällor och blir alltmer desperata.

Kvällen har ägnats åt gruppmöte och det tog en god stund, trots att vi är överens i alla frågor. I morgon på Ks ska vi få besök av revisorerna och dessutom besluta i ärenden tillsammans med dem som vi vanligtvis inte är överens med. Vi kan alltså räkna med ett långt kommunstyrelsesammanträde.

fredag 9 oktober 2009

Kvinnor

I går träffade jag två modiga och duktiga kvinnor, läs mer om dem här:

BLT

Sydöstran

Vi fikade och samtalade om ett kvinnligt ledarskap, hur det fungerar i Sverige, Blekinge och i Sölvesborg. Om skattesystem och kommunalt självstyre och demokrati och politiskt samarbete och familj och tillgänglighet och mycket mycket mer.

I dag har jag suttit i budgetdiskussioner hela dagen och siffror passerar innanför mina ögonlock konstant.

Därför gäller det att hålla ögonen öppna.

Nu tänker jag nämligen försöka smita ifrån de där siffrorna och mailen och mobilen och tillgängligheten ett tag.

Nu ska jag gå och träffa några andra modiga och duktiga kvinnor.

Det är dags för tjejfest!

Det är banne mig på tiden.

Ha en trevlig kväll!