tisdag 8 september 2009

Vem är herre och tjänare

Det blev en bra inflyttarträff. Ca 30 anmälda personer. Vi diskuterade allt möjligt; maten på dagcentraler, hur man byter vårdcentral och läkare, rehabiliteringsbassäng, hur våra verksamheter för personer med utvecklingsstörda fungerar etc.

Gästerna var nöjda när de lämnade Stadshuset.

Och de var nöjda med min beskrivning av samma hus att det är medborgarnas hus, invånarnas.

Därför har vi inte låst.

Därför arbetar inte de anställda med stängd dörr.

I medborgarnas hus ska vi största möjliga utsträckning vara tillgängliga.

Det är viktigt, och jag påpekar det så ofta jag får tillfälle, att man har tydligt klart för sig vem som är herre och vem som är tjänare.

Medborgarna är herre och de anställda är tjänare.

Anställda finns för att serva kommuninvånarna.

Det är ett viktigt signum för Sölvesborg!