måndag 28 september 2009

Avsaknad av ideologiska frågor i KF

Jag har rätt många besökare här på S-bloggen. Det är kul.

En av mina bästa marknadsförare just nu är Jeppe Johnsson (M), inte mindre än tre gånger hänvisade han till min blogg på kvällens kommunfullmäktige.

Vad han hade för syfte eller vad han egentligen sa det vet jag inte om någon uppfattade. Det var något om att jag inte kan stava och att jag inte kan skilja på alltid och aldrig. Jag förstod uppriktigt talat inte. Men jag tackar hur som helst för uppmärksamheten.

Personangrepp verkar för övrigt vara Jeppe Johnssons strategi. Men det blir väl så när man inte vågar diskutera ideologi. Det är synd tycker jag. Politiken blir så mycket bättre när man tydliggör skillnader i politiken istället.

I kväll har jag (bland annat) blivit anklagad för att vara en översittare, att vara raljant och att begå angrepp på demokratin.

Klassisk härskarteknik. Och som vanligt utförd av trötta och rädda män.

Motionerna som vållade diskussion var en motion av Kd där gruppledaren föreslår att vi ska låta pensionärer samlas i en lokal och äta tillsammans. I mitt motionssvar skriver jag att vi har dagcentraler, flera stycken, alltså precis det motionären önskar ska finnas, och jag tycker det är pinsamt att inte Kds gruppledare vet detta. Kds ledamot tyckte det var bra att det skrevs en motion i detta ämne för annars hade han aldrig fått reda på att vi har dagcentralen, han lät oss även förstå att han inte trodde att någon annan KF-ledamot heller hade den kunskapen. Jag vidhåller att det finns många andra sätt att inhämta kunskap om verksamheterna än att skriva en motion. Man kan ju fråga i verksamheterna exempelvis.

En annan motion handlar om hur man ska upprätta vikarielistor i barnomsorg och skola. Valfrihetens Moderater stod i KFs talarstol och berättade för oss andra hur vikarielistan borde se ut och var den bör förvaras. Dessutom ville man hellre att pedagoger än ickepedagoger ska anställas på dagis i Sölvesborg. Med andra ord menar Moderaterna att en gymnasielärare i kemi är bättre lämpad för våra dagis än min sons dagmamma som inte är pedagog men har arbetat med små barn i trettio år.

En tredje motion, skriven av Moderaternas Jeppe Johnsson handlade om att KF borde bestämma när KS sammanträder. Hellre kl 17 än 15, i sin att-sats yrkade han att KF skulle besluta om att KS sammanträder kl 15. Detta är de stora "ideologiska" frågorna för Moderaterna i Sölvesborg. ModeratJeppe vill dessutom att det ska bli enklare för egna företagare att få ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst när man går på sammanträde. Det räcker tydligen inte med något av de alternativ redan tillämpar, nämligen antingen så redovisar man på en lönelapp att man avstått lön. Om man mot förmodan inte kan det så kan man ha en revisor som intygar hur stor del man förlorar vid varje tillfälle. Och om man mot förmodan inte kan övertyga sin revisor om att göra detta så tillämpar vi senaste sjukpenninggrundande inkomsten.

Det är sådana här frågor vi diskuterar i vårt kommunfullmäktige.