torsdag 7 maj 2009

Svar till Inger PilthammarModeraten Inger Pilthammar har skrivit en obegriplig insändare med en fråga till mig genom BLT.

Hon frågar ifall vi inte lyssnar på varandra inom Socialdemokratin och hänvisar till Omsorgsnämndens sparförslag om att stänga ett demensboende.

Att hon överhuvudtaget frågar visar på dålig insikt.

Tror du, Inger Pilthammar, verkligen inte att jag är införstådd med de ramar som Omsorgsnämnden föreslår?

Tror du, Inger Pilthammar, inte att jag och Roine och övriga i mitt parti har ägnat åtskilliga timmar till att få ihop en budget som skonar vård och skola så mycket som möjligt nu när Moderaternas politik slår så hårt mot kommunerna?

Har du pratat med din egen partivän Paul Andersson om din insändare?

Om du hade varit lite bättre påläst och lite mer aktiv i kommupolitiken så hade du säkert vetat att det var en enig nämnd som tvingades föreslå besparingar.

Det kommer att bli försämringar i Sölvesborg, om inte den Moderatstyrda regeringen vaknar och inser att det krävs åtgärder och aktivitet för att ta Sverige ur krisen.