fredag 8 maj 2009

Företagarklimatet i SölvesborgSvenskt Näringsliv har presenterat sin ranking av hur de uppfattar företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Sölvesborg är enligt denna undersökning en dålig kommun att bedriva företag i.

Under 2008 gjorde jag närmare 100 företagsbesök, varje gång ställer jag frågan om hur vi kan bli bättre, vad vi kan göra för att ge ännu bättre service till företagen. För säkerhets skull lämnar jag också ett formulär som man kan skicka in anonymt med svarspost med förbättringssynpunkter.

Det är ytterst lite kritik jag har hört.

I Sölvesborg finns fler än 1500 företag.

Vi är 16 840 invånare.

Det är nästan var tionde Sölvesborgare som är egenföretagare.

Svenskt Näringslivs ranking får väldigt stor medial uppmärksamhet, det är nästan så att det blir en sanning det de presenterar.

Nästan som att det glöms bort att de är ett särintresse.

Ja det bär ju emot att citera Anders Borg (M) men jag kan inte låta bli, hur var det nu... "Svenskt Näringsliv har utvecklats till ett särintresse för mycket rika personer"

Här kan man läsa mer om vad Anders Borg tycker om Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är Moderaternas största bidragsgivare,

Det har i dagarna presenterats en mycket intressant rapport, "Makten över debatten - rapport om partiernas opinionsbildande resurser".

Läs den!

"Endast sedan millenieskiftet har Svenskt Näringsliv avsatt närmare 4 miljarder kronor i opinionsbildande syfte"

I rankingen som Svenskt Näringsliv gör så får man höga poäng om man har låg kommunalskatt, privata hemtjänstföretag och privata skolor.

Vi har inget av det, alltså får vi inte höga poäng. Sölvesborg styrs inte av Moderater.

Det vill Svenskt Näringsliv ändra på.

Vi vill gärna bli en ännu bättre kommun för företagande, därför vill vi gärna få in kritiska synpunkter och föra en dialog med företagarna.

Svenskt Näringsliv har ca hundra medlemmar i Sölvesborg.

Men medlemmarna är hemliga, så vi kan inte föra denna dialog.

Jag tycker att det är väldigt tråkigt att det finns medlemmar i Svenskt Näringsliv, företagare i Sölvesborg, som uppfattar företagarklimatet i Sölvesborg som dåligt.

Jag vill gärna föra en dialog om VAD som kan bli bättre och HUR vi tillsammans kan skapa ett bättre klimat.

Men om det handlar om vanlig Moderat politik, det vill säga sänkta skatter, privata skolor och privat äldreomsorg - så säger jag nej tack.