torsdag 2 april 2009

Vad gör Jeppe för Sölvesborg?Jag borde ha förstått det, att man inte har någon nytta av Blekinges Moderata riksdagsledamöter.

Inte heller har deras Alliansbröder något inflytande på den Moderatstyrda regeringen.

I Sölvesborg planerar vi att bygga en väg.

Vägen är en förutsättning för ett stort bostadsområde, en ny stadsdel.

Bostadsområdet är en förutsättning för en planerad bro, en gång och cykelväg som binder ihop den nya stadsdelen med centrum.

Vattendomen för bron går snart ut.

En fantastisk vision som är så nära verklighet som den kan komma.

Om inte...

Vägen är överklagad.

Den ligger hos regeringen för avgörande.

Regeringen fick in överklagandet i början av december 2008.

Sedan dess har jag jagat ett beslut.

Vi har pengar budgeterade.

Vi har ett färdigt förfrågningsunderlag.

Vi kan trycka på igångsättningsknappen när som helt, om vi bara får ett besked.

Det skulle skapa, eller åtminstone rädda, massor av arbetstillfällen om vägbygget kom igång.

När Åsa Torstensson inte lyssnade på mina första vädjanden så tog jag hjälp av vår Moderata riksdagsman Jeppe Johnsson. Jag missunnar honom inte några extra pluspoäng om han bara ser till så att vi får ett besked. Men det är uppenbart att han inte har några kontakter att använda.

Då tog jag hjälp av Centerpartiets länsorganisation. De borde ju åtminstone ha goda ingångar till sin minister Åsa Torstensson (C). Och jag missunnar inte heller Centern att få lite ära och pluspoäng om de kunde fixat denna så viktiga fråga för oss. Men de hade ingen framgång.

Det tar ett år eller som snabbast tio månader var beskedet från Centerns företrädare. Och det nöjde de sig med.

Men det nöjer inte jag mig med.

I dag kom jag fram till rätt departementssekreterare på telefon efter att jag luskat ut hans direktnummer. Han verkade lite överrumplad när jag argumenterade för ett avgörande.

Han pratade på om hur många planer som ska prioriteras bla bla bla. De har fortfarande inte öppnat vårt ärende. Och hans utläggningar om hur processen ser ut när den väl kommer igång... var inte direkt uppmuntrande.

Han berättade också att det nu kommit en ny handläggare som ska ta över vårt ärende, som alltså ännu inte ens är öppnat.

Denna handläggare har ingen telefon upplyste han mig om...

Jag LOVADE att ringa honom en gång i veckan tills jag får ett besked och jag ser fram emot kommande samtal.