onsdag 29 april 2009

Tack för en bra dialog


Nu har vi, för andra året i rad, varit ute på sex platser i kommunen och fört samtal kring den nya Översiktsplanen och de nya planerade områdena för företag och bostäder.

Jag vill tacka Karl-Magnus, Kalle och Thorwald som har använt sina kvällar till dessa möten.

Men jag vill också tacka för engagemanget och alla goda synpunkter vi redan fått in från engagerade invånare, många har kommit på våra möten och det har varit väldigt konstruktiva diskussioner med både beröm och kritik.

Samtidigt vill jag fråga Jeppe och Moderaterna varför ni inte är intresserade av att föra den här typen av dialog med kommuninvånarna?

Vi har varit på sex platser i kommunen (Furulundsskolan, Mjällby, Hällevik, Hörvik, Norje och Högtofta).

Från mitt parti har vi varit totalt 27 st företrädare på dessa dialogmöten, men inte en enda Moderat har synts till.

Är inte Jeppe och Moderaterna intresserade av att föra en dialog med invånarna i Sölvesborg?

Vi fick bra diskussioner i alla fall och jag vill tacka alla som har använt sin tid till dessa dialogmöten. Nu ska vi sammanställa alla synpunkter och utveckla förslagen så att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt och för Sölvesborgs kommuns utveckling.

Jag tycker det är en bra form och jag tänker permanenta detta så vi ses igen till hösten!