lördag 25 april 2009

Centrumdöden


Det pågår en diskussion i BLT om att en av handlarna ska lämna centrum, och att det är "Kommunens", eller snarare MITT fel.

Mycket orättvist och onyanserat anser jag så här följer MIN version:

Det är i kommunens intresse att vi har en aktiv centrumförening och centrumhandel. I Sölvesborg finns en medeltida stadskärna vilket gör att man kan inte helt lätt "flytta" centrum efter var människor befinner sig. Vi vill behålla centrum av centrum runt Stortorget helt enkelt och gärna låta det växa kring det.

Apoteket låg tidigare vid Stortorget men valde att flytta några hundra meter därifrån. Vi från kommunledningen försökte motarbeta detta men lyckades inte. Affären gjordes upp i Stockholm långt ovanför de lokala företrädarnas huvud.

Samtidigt gick handeln ner i hela Sverige, det blev säkert dubbel effekt här i Sölvesborg.

Vad har vi gjort då?

Jo, vi tillåter exempelvis inte stormarknader utanför centrum som man gör i många andra städer. Det brukar innebära att det växer upp en mindre köpstad där. Och det finns förstås fördelar med det men så vill vi inte ha det.

Vi har bildat en grupp med centrumutveckling på agendan. Där sitter flera företrädare för Cityföreningen. Vi har en mycket bra dialog. Vi gör dessutom täta och regelbundna företagsbesök hos handlare i centrum. Vi tillåter torghandel flera dagar i veckan hela året om för en taxa av ungefär tvåtusen kronor på ett år. Vi tjatar också på flera aktörer om att ha en regelbunden torghandel.

Cityföreningen bad om att Södergatan skulle få bli gågata. Så blev det.

Sen bad de att få slippa gågatan, införa gårdsgata men ta bort fyra parkeringar på samma lilla gata. Så blev det.

Detta drabbade en handlare värre än de övriga eftersom han känner sig tvingad att ha sin bil parkerad utanför butiken. Han parkerar där trots förbudet och har då fått upprepade böter. Han blev sur och skrev ett brev till kommunledningen om detta.

Jag fick brevet en sen fredagseftermiddag och fick också frågor i ärendet av BLT. Jag kunde inte göra så mycket samma kväll men jag gick ned till handlaren på måndagsförmiddagen. Vi hade ett bra samtal men han påstod att han bestämt sig för att sälja sin butik. Detta hade han bestämt redan innan han skrev till kommunen. Efter en lång och bra dialog hade jag nog ändå övertygat honom att avvakta lite till och istället försöka lösa de problem han har, som visade sig vara betydligt mer omfattande än parkeringsplatsen. Vi bestämde att träffas igen några dagar senare.

Jag pratade med BLT igen och informerade om samtalen som förts.

I artikeln får man intrycket av att han bestämde sig för att sälja efter vårt samtal.

Jag hävdar inte att det finns några sakfel i artikeln men det kunde ju lika gärna varit en vinkel som: "Efter diskussion med kommunledningen vill handlaren ändå stanna i Sölvesborg".

Nåja.

Nu har vi haft ett nytt samtal och det kommer att lösa sig.

OM handlaren vill och har kraft att överleva.

Det är inte upp till mig.

Glöm inte det.

Butikerna måste vara så bra så att vi vill handla i dem. Det kan inte kommunledningen fixa.

Och vi som bor här måste handla i butikerna om vi vill att de ska finnas kvar.

Trots detta långa resonemang så vill jag också tillägga...

Det finns inga tomma lokaler i centrum i Sölvesborg.

OCH

Det är mycket orätt att jämföra Sölvesborg med Malmö, Helsingborg eller Karlskrona.

Det bor 16800 invånare här.

Det får jämföras med Bromölla eller Olofström.

Jag vill påstå att vi har ett mycket livaktigt centrum om vi gör rättvisa jämförelser.

Och det är inte heller tack vare kommunledningen.

Det är för att vi har så bra butiker, unika med ett eget sortiment men framförallt för att de har så ypperlig service.