fredag 20 mars 2009

Vi tycker det är viktigt att vara tillgängligaIbland blir vi (med rätta) kritiserade för att inte vara tillräckligt tillgängliga. Ibland är det vi som kritiserar media för att fakta inte blir korrekt återgivet.

Vi är olika bra på att vara tillgängliga och på att hantera media.

Men vi är alla överens om att det är viktigt att ha en bra relation till media och att det är viktig länk mellan beslutsfattare och kommuninvånare.

Jag hoppas inte att Kerstin Johansson med sina webkommentarer förstör dessa goda relationer för båda parter.

BLT - Peter Nyberg