torsdag 12 mars 2009

Processer


Det har varit bra dagar, bra diskussioner - men det känns inte som att vi kommit så långt fram som vi borde.

Processer är svårt.

I går genomförde vi ett omtalat samtal med styrelsen för stiftelsen Valjeviken, det var till stora delar ett positivt och konstruktivt samtal.

Efter två dagars intensivt arbete med kommunstyrelsens "mål- och visionsarbete" så känner jag mig rätt mör.