fredag 13 mars 2009

En lördag i Nogersund


Den här lördagen har till största delen tillbringats i Nogersund.

Yrkesfiskarna har haft årsmöte. De klarade av sina årsmötesförhandlingar under förmiddagen, jag var med på punkten "Gästerna har ordet" som varade i nästan fem timmar!

Men det var intressanta, lärorika och klargörande diskussioner.

Mina punkter när jag fick ordet handlade om:

  • Miljöstyrningsrådets Fisklista - Sölvesborgs kommun har INTE tagit något beslut om att INTE köpa in Östersjötorsk. Det var skönt att äntligen få det sagt till rätt målgrupp.
  • Vindkraftspark i Hanöbukten - det är intressant, ur många aspekter, inte minst för alla potentiella arbetstillfällen. Men vi avvaktar alla utredningar som ska göras.
  • Utbyggnad av Nogersunds hamn - kan bli mycket positivt, men ekonomin måste lösas.

I övrigt diskuterades det till största delen kontroller och fiskekvoter.

Vår Socialdemokratiske riksdagsman Peter Jeppsson konfronterade Jeppe Johnsson om varför han röstade nej till S-motionen i riksdagen om "Tumlarna". Jeppe gav naturligtvis inget svar, vare sig på detta eller andra frågor, han skyllde på den förra regeringen...