lördag 28 mars 2009

Årsmöte i Arbetarekommunen


Det var årsmöte med Arbetarekommunen, ca 60 personer var där.

Arne Sonesson var årsmötesordförande, i år är det SJUTTIO år sedan han blev vald till ordförande för SSU.

Det är stort.

Kolla gärna in vårt glada Bildspel

Vi hade en hel rad gäster och mötet sträckte ut sig till lördag eftermiddag.

Prominenta gäster var bland andra Faraj Abu-Iseifan från SSU-distriktet, Magnus Johansson kandidat till Europaparlamentet, Hans Bulow och Anders Hall från Sydöstran.

Vi förrättade val och fikade och diskuterade en hel del, men framförallt författade vi följande uttalande med adress till Fredrik Reinfeldt:

Idag samlas Socialdemokraterna i Sölvesborg till årsmöte. Vi gör det i ett allvarligt läge med en arbetslöshet som växer för varje dag och som gör att klyftorna ökar. Det är uppenbart att den moderatstyrda regeringen inte klarar jobben.

Vi möts varje dag av oroliga människor i Sölvesborg som inte vet om de får behålla sina jobb eller om deras föräldrar eller barn kommer att tvingas från hus och hem när våra trygghetsförsäkringar urholkas. Detta är en oro som förtjänar att bemötas på ett aktivt och förtroendeingivande sätt.

I takt med att antalet arbetslösa växer minskar den ekonomiska utvecklingen i hela Sverige. Det innebär att skatteintäkterna för kommuner och landsting minskar kraftigt. Den moderatstyrda regeringen lånar pengar för att sänka skatterna men säger nej till att ge kommuner och landsting bättre möjligheter att upprätthålla en god kvalitet i välfärden.

Därför möter vi nu inte enbart oroliga industriarbetare som undrar över sina jobb. Nu möter vi människor som är allvarligt oroliga över kvalitén i vården, skolan och omsorgen när resurserna kraftigt minskar. Vi ser redan att landstinget tvingats till kraftiga personalminskningar, en utveckling som även kommunen av allt att döma kommer tvingas till. Allt detta för att vi har en moderatstyrd regering som än så länge är helt kallsinnig till de samfällda kraven från Sveriges Kommuner och Landsting om snabba resursförstärkningar. Det finns alternativ, men istället för angelägna investeringar i välfärden väljer den moderatstyrda regeringen att sänka skatterna, mest för de rikaste.

Vi kräver att den moderatstyrda regeringen omedelbart tar sitt ansvar och skjuter till mer resurser till kommuner och landsting. Vi kräver också att den moderatstyrda oppositionen i Sölvesborg stämmer in i kraven. Det vore ett utmärkt tillfälle för Jeppe Johnsson när han nu både är riksdagsledamot och oppositionsledare att använda sitt inflytande i riksdagen till att påverka att kommunerna kan få resurser att användas till skola, vård och omsorg.

En regering med Mona Sahlin som statsminister hade gjort helt andra prioriteringar. Vi socialdemokrater vill investera i människors möjligheter att få jobb eller behålla jobbet de har. Vi slår vakt om välfärden och vill att kommuner och landsting ska få ökade resurser.