fredag 13 februari 2009

Kommunsammanslagning NEJ TACK!

Diskussionerna om storregioner börjar väcka engagemang hos invånarna i Sölvesborg. Det skapar också viss oro.

Jag har nyligen mottagit ett "medborgarförslag" från en kommuninvånare. I Sölvesborg erbjuder vi inte den möjligheten varför personen säger sig antingen vilja få igenom en folkomröstning eller bilda ett enfrågeparti.

Jag har svarat personen brev- och mailvägen. Jag har också skickat en insändare i ämnet.

Nu redogör jag även här för mina synpunkter i frågan som gäller en kommunsammanslagning mellan Sölvesborg och Bromölla kommuner.

Socialdemokraterna i Sölvesborg förespråkar INTE en kommunsammanslagning med Bromölla inom överskådlig tid. Däremot ser vi gärna ett fördjupat samarbete.

Socialdemokraterna i Sölvesborg tycker det är positivt att vi är en liten kommun. Som kommunalråd ser jag stora fördelar med en mindre organisation och den närhet som finns här.

För mig är det viktigt att känna näringslivets struktur i min kommun, att känna invånarnas mentalitet, att ha kunskap om skolor, äldreboende och föreningar är också viktiga aspekter. Inte minst för invånarnas identitet. En liten organisation har många fördelar, korta beslutsvägar, närhet till beslutande och kunskap om de verksamheter man beslutar om.

Jag för min del tror att besluten blir bättre, men kanske inte alltid billigare, om man möter de människor och verksamheter man beslutar om i sin vardag.

Men givetvis måste vi vara kostnadseffektiva. Därför har vi ett gymnasieförbund tillsammans med Bromölla. Vi har också ett gemensamt förbund där vi samordnar vår personal för verksamheterna IT, städ och från och med september 2009 även för vår kostverksamhet. Detta är ett axplock på det samarbetet som redan bedrivs och som har minskat kostnaderna för Sölvesborgs kommun med åtskilliga miljoner.

Vi ska fortsätta utveckla vår samverkan, och vi fortsätter givetvis också det fina samarbete vi har med övriga kommuner i norra Skåne. Vi har även kommunalförbund tillsammans med Olofström och Karlshamn. Även dessa har tillkommit för att få en mer kostnadseffektiv verksamhet och för att få möjlighet att höja kompetensen och servicen i exempelvis räddningstjänsten.

Jag instämmer i de synpunkter som jag ofta får, att Sölvesborgaren har mer gemensamt och fler naturliga vägar till Skåne än till Kalmar och Kronoberg. Och jag kan försäkra alla oroliga om att jag kommer att göra min röst hörd i den frågan.

Men sammanfattningsvis vill jag än en gång understryka, NEJ tack till kommunsammanslagning, men gärna ett utökat samarbete med våra grannkommuner.