torsdag 5 februari 2009

Jag - En bråkstake

I dag hade jag egentligen tänkt skriva om dagens två företagsbesök.
Otroligt positiva. Företag som investerar och bygger ut, företag som är optimistiska inför framtiden. Sällsynta ljusglimtar i dessa tider.
Men jag tappade lusten.

Jag ska istället ägna en stund åt det här:
Sölvesborgs kommun hade tidigare ett debattforum på sin hemsida. Ett utmärkt sätt för medborgarna att få göra sin röst hörd och få en dialog med beslutande förtroendevalda och tjänstemän.

Tyvärr fick vi stänga det forumet. Somliga hävdade att det var kommunalrådet, läs JAG, som var känslig för kritik och därför inte vågade hålla öppet.
Men de har fel.
Sanningen var att vi helt enkelt inte kunde hålla ordning.

Vi hade, precis som man måste, en ansvarig utgivare.
Debattinläggen spårade ur mer och mer, seriösa inlägg drunknade i vansinniga. Det kändes inte försvarbart att använda skattemedel till flera heltidsanställda ”vakter” som skulle sitta och granska dessa omöjliga inlägg. Och vi ville inte riskera att anmälas för förtal eller dylikt eftersom vi ansvarade för allt som publicerades på detta forum. Så vi valde helt enkelt att stänga. Trist men nödvändigt med den utveckling vi såg.
Det finns andra som borde fundera på hur man ska hantera det publicerade ordet. Fler och fler använder möjligheten att kommentera artiklar på nätet med läsarkommentarer. Jag får dagligen samtal och mail från människor som undrar varför BLT tillåter anonyma och namngivna personer att kommentera mig som person i dessa hundratals kommentarer.
Jag valde ödmjukt och med stor respekt för mitt uppdrag, att acceptera förtroendeuppdraget att vara kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborgs kommun. Därmed är jag en offentlig person.

Jag får naturligtvis acceptera att bli kritiserad för mina åsikter och för de beslut jag är med och fattar. Det är helt i sin ordning. Men jag har också gradvis fått vänja mig vid dessa läsarkommentarer som diskuterar min person, mina relationer till andra människor, mina barn, mitt utseende, min (bristande) kompetens och faktiskt en hel del grova påhopp.
Jag har insett att det är provocerande att sitta vid makten när man inte är gubbe.
Jag upplever inte mig själv som en bråkstake.
Men i dag tog mitt tålamod slut.
BLT publicerade en artikel om en skola här i Sölvesborg som investerar 25000 kronor i instrument så att eleverna i årskurs ett ska få spela på dessa instrument. I en läsarkommentar till denna artikel kunde man få ta del av vad signaturen ”Urtrött” har för tankar kring detta.

Han eller hon, anonym bakom signaturen, påstod att detta var en investering direkt riktad till kommunalrådets barn. Det är konstigt, skrev signaturen, att så fort det gäller kommunalrådets barn, då finns det pengar till det mesta. Det påstods också att detta var ytterligare ett stort steg mot den diktatoriska styrning som råder i denna kommun.

Denne anonyme signatur vet förmodligen inte att inget av mina fyra barn går på den aktuella skolan, inget av mina fyra barn går på kommunens enda kulturförskola och inget av mina fyra barn är för närvarande inskriven på den kommunala musikskolan. Jag hade gärna upplyst signaturen ”Urtrött” om detta och bett om en utveckling kring sina påståenden. Det gjorde jag också, i en egen läsarkommentar. Men efter diskussion med BLTs webredaktör togs kommentarerna bort.
Det mest anmärkningsvärda är att BLTs ansvarige utgivare Kerstin Johansson släpper igenom dessa kommentarer. Enligt tryckfrihetsförordningen är hon ensam ansvarig för allt innehåll och hon bestämmer också om allt som får publiceras i BLT.se liksom i pappersbilagorna.

Jag har framfört min kritik till Kerstin Johansson. Hon svarade och redogjorde för pressens etiska regler och eftersom kommentaren blandar in mina barn, som överhuvudtaget inte är omnämnda, eller berörda av artikeln så skulle kommentaren inte ha publicerats. Hon beklagar att kontrollen brustit. Och hon informerar mig om att webredaktören och nyhetschefen är informerade.
Informerade om VADDÅ?
Du är ensam ansvarig för vad som publiceras. Du kan inte delegera detta ansvar. Det hjälper föga att du beklagar att kontrollen brustit. Och det hjälper föga att du ”meddelar” personer. Vad är det förresten du meddelar?

Yrsa Stenius, som är allmänhetens pressombudsman, uppmanar mig att polisanmäla. Hon menar att utvecklingen av dessa läsarkommentarer är oacceptabel. Och hon befarar att denna internettrend sprider sig även till tryckta medier. Att vi tänjer för mycket på gränserna helt enkelt.

Vid en snabb genomläsning så inser man snabbt att personangrepp, på mindre offentliga personer än kommunalrådet, är mer vanligt än ovanligt.

BLT är inte vilket oseriöst forum som helst, det är en bra tidning. Vi är glada för att den finns här i Blekinge. Där arbetar seriösa journalister som är måna om att fakta blir korrekt återgiven samtidigt som de kritiskt granskar och förmedlar allt de bedömer ha nyhetsvärde för sina läsare.
Men dessa läsarkommentarer tenderar att bli större diskussionsämne än själva artiklarna. Det finns personer som i dag får fler bokstäver publicerade på BLT.se än vad journalisterna själva får. Vad journalisterna skriver i sina artiklar spelar inte alltid så stor roll för vad signaturerna har bestämt sig för att skriva om. Det har öppnats ett forum, fritt fram för alla, skriv vad som helst om vem som helst.
Är det så du vill att din tidning ska uppfattas Kerstin Johansson?

Allvarligt talat, jag har inte så ömma tår som det kanske uppfattas här, men jag undrar vad Kerstin Johansson egentligen vill åstadkomma när hon väljer att publicera alla dessa läsarkommentarer.
Alla kommentarer granskas före publicering skriver hon.
Som upplysning kan jag också berätta att två av mina barn, mina ungdomar, går på gymnasieskola här i Sölvesborg. Jag tror inte att gymnasiechefen Rolf Nilsson håller med signaturen ”Urtrött” om att det finns oändligt med pengar till verksamheter som omfattar mina barn.
Avslutningsvis vill jag förmedla att Sölvesborgs S-förening har haft årsmöte i kväll. Vi avtackade Bodil Nyström och valde ny ordförande. Numera är det Mats Svensson som innehar den stolta titeln ”Ordförande för Sölvesborgs S-förening”.


Nu publicerar jag detta inlägget, väl medveten om

Et semel emissum volat irrevocabile verbum