torsdag 12 februari 2009

En bugg med kommundirektören

Det blev inga besked från Odell.
Det blev en sen kväll i går på Residenset, tillsammans med bankfolk och näringslivets toppar snörvlade jag mig igenom middagen. Det var efter midnatt när jag anlände till mig trygga (Sölves)borg igen.

Jag fick något uträttat i alla fall. Odells sakkunnige politruck lovade mig att göra vad han kunde för att förmedla hur viktigt det är att vi får ett besked ifrån regeringen när det gäller vår tillfartsväg Öster om viken. Inte minst med tanke på alla de arbetstillfällen, det var mitt främsta argument.

Idag har även Centerns gruppledare här i Sölvesborg lovat mig att agera, äntligen. Alla krafter behövs.

Jag tycker det är dåligt. Mycket dåligt, att Åsa Torstensson eller någon av alla hennes assistenter inte med ett ord bekräftat att de mottagit mitt brev. Det tycker jag tillhör god ton. Det var inte direkt något flummigt brev jag skickade. En vädjan från kommunens högst beslutande, en kommun som närmar sig en kris. Ett kort litet svar kunde man ha väntat sig.

Vi påpekade för Odell att ROT-avdraget är ett mycket bra förslag, men att det även borde omfatta flerbostadshus. DET skulle ge den stimulans som behövs. Den sakkunnige sa att varje lägenhet kunde generera inte mindre än fem arbetsillfällen. Odell svarade att de allmännyttiga bostäderna var kraftigt misskötta och vanvårdade och ansåg att det inte skulle subventioneras av staten. En företagare påpekade att med det förslaget som nu ligger för beslut, som innebär att det är företagaren, inte köparen, som ska hålla reda på skattedeklarationen och ligga ute med pengarna, kommer att göra detta omöjligt för småföretagare att administrera. Företagaren ska inte bara ligga ute med pengar och administrera all byråkrati, den ska också hålla reda på ifall kunden eventuellt haft fler hantverkare inkopplade under ett år och i så fall räkna ut det egna skatteavdraget. Onödigt krångligt Odell! Ministern skrattade bort detta.

Men för arbetsmarknadens skull får vi väl hoppas att det finns en förenklande lösning.

Vår bokslutsberedning har fortsatt. Två dagar har passerat. Vi har fått bra föredragningar från våra tjänstemän. Alla resultat och utvärderingar visar att vi fortsätter hålla god kvalitet och att förbättringsarbete ständigt pågår. Vi har fantastiskt duktiga tjänstemän i vår organisation. Det är jag glad för.

I dag bröt vi beredningen i två timmar för att titta på särskolans show. Det var en av de bästa upplevelserna jag har fått i den kategorin.

Jag kan inte med ord beskriva hur fantastiskt det var. Elevernas glädje, publikens respons och lärarnas stolthet. Ännu ett bevis för de fantastiska verksamheterna vi har.

Tack för att jag fick uppleva detta! Jag ska finna ut någon lämplig uppskattningsgåva till eleverna och lärarna. Tips mottages tacksamt.

Jag blev så upprymd så att jag passade på att ta mig en svängom, en bugg, med kommundirektören. Det var inte så illa!