tisdag 13 januari 2009

JO-anmälan

Lång och upprörande dag.

Sölvesborgs kommun har fått en JO-anmälan gällande posthantering och diarieföring.

Till att börja med vill jag säga att JO INTE såg någon anledning till att ens pröva ärendet. Det är avslutat. Aldrig påbörjat.

Kommunstyrelsen skulle också yttra sig i ärendet.

Sekretesslagen säger att allmänna handlinga ska diarieföras eller hållas ordnade så att det utan svårigheter kan fastställas att den kommit in.

För sölvesborgs kommun finns fastställda rutiner för hur diarieföring och ärendehantering ska tillämpas.

I JO-anmälan pekas enskilda medarbetare ut som om de uppsåtligen och endast mot vissa brevskrivare avsiktligt bryter mot lagen. Det sägs också att medarbetare avsiktligt undanhåller viktiga dokument för förtroendevalda.

Det här är mycket allvarlig kritik.

Och trots att JO inte såg någon anledning till att pröva ärendet var det viktigt för oss, för mig, att kommunstyrelsen yttrade sig i ärendet.

Döm om min förvåning när moderaterna stämde in i den kritik som fanns i JO-anmälan. Det är mycket upprörande.

Kanske finns det skäl att ändra nuvarande rutiner, men i så fall ska det fattas politiska beslut. Enskilda medarbetare ska inte godtyckligt tillämpa rutinerna olika i fall från fall.

För mig är det viktigt att markera för våra medarbetare att vi inte misstror dem.

Det är uppröraden, minst sagt, att moderater försöker plocka billiga politiska poäng genom detta ställningstagande.

Konsekvensen av detta är att medarbetare i sölvesborgs kommun inte kan känna sig trygga i sin anställning. De ska behöva utstå personlig kritik och hetsjakt och förmodligen fundera på att ta anställning i annan kommun där politiken tar ansvar för sina beslut.

Kvällen blev mycket sen då arbetarekommunens verkställande utskott hade ett långt och stimulerande möte.

Skönt i och för sig som kontrast till kommunstyrelsen som höll en låg nivå i debatten.