måndag 26 januari 2009

Dyra politiker, visioner och bostadsområde

I dag kunde man läsa i Sydöstran att "Sölvesborg har länets dyraste politiker". Jag blev väldigt förvånad när jag läste rubrik och artikel.

Dels för att det inte är sant.
Men kanske ännu mer för att reportern i fråga faktiskt ringde mig och ställde frågor med anledning av en redovisning som fanns i Dagens Samhälle. Jag sa till reportern att jag uppskattade hennes engagemang och att hon ville samla in information, korrekt information, för att skriva en bra artikel.
Nu blev det inte så. Av någon anledning så skrev hon inte alls enligt fakta utan verkade mer intresserad av en uppseendeväckande rubrik.

I Sölvesborg får en fullmäktigeledamot 610 kronor, före skatt, för ett sammanträde med Kommunfullmäktige. Det är ett fast sammanträdesarvode som utgår oavsett sammanträdets längd. I kväll har vi haft ett ganska kort fullmäktige, två timmar. Timarvodet skulle då bli 305 kronor. I Sölvesborg har vi dessutom inga arvode för våra partiers gruppmöten som är ungefär dubbelt så långa som fullmäktigesammanträdet. En väldigt rimlig ersättning enligt mig.

Rubriken säger som sagt att "Sölvesborg har länets dyraste politiker". Detta är nästan skrattretande då det finns en kommun i länet med inte mindre än sex kommunalråd + observatör. Karlskronas samtliga kommunalråd har högre arvode än kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg.

I samma kommun, Karlskrona, har den politiska organisationen ekonomiskt stöd till politiska sekreterare till samtliga partier och arvode för gruppmöten. Dessutom en nästan dubbelt så stor fullmäktigeskara.

Nåja. Det har förmodligen funnits en politisk överenskommelse kring detta. Och ledamöterna i Blekinges residensstad är väl värda sina arvoden.

Jag vill bara markera att det går inte att jämföra siffror utan att relatera det till något. Dessutom felaktiga siffror (KF-ledamöterna i Sölvesborg, får utbetalt 6710 kr före skatt om de är på alla 11 sammanträdena under ett år). Och jag vill också påstå att rubriken är grovt felaktig.

Så. Det var egentligen dagens lilla händelse.

Vi har haft överläggningar med Blekinge väst större delen av dagen. Det är tre kommuner i samverkan. Inbjudna var dessutom presidierna i räddningsförbundet och miljöförbundet. Vi var överens om att göra en extern utredning för att presentera fördelar och nackdelar med att slå samman de båda förbunden till ett. En spänstig och kreativ diskussion.

I kväll har vi haft fullmäktige (länets dyraste?).

Vi tog stora beslut.

Fullmäktige antog en ny vision "Sölvesborg - av naturliga skäl, Sölvesborg är en av regionens mest attraktiva kommuner att bo och leva i. Genom engagemang, värme och närhet ges de bästa förutsättningar för god livskvalitet. Vi välkomnar alla besökare och nya medborgare. År 2020 är vi minst 20 000 invånare."

Vi antog också ett strategidokument i fullständig politisk enighet. Det är bra. Fantastiskt bra. Vi har samma målbild. Det är en bra början.

Fullmäktige antog också en detaljplan för Öster om sölvesborgsviken. Ett ärende som harvat i snart femton år. Nu är vi snart i mål. Jippie! Även om det fanns små detaljer där vi inte lyckades bli politiskt överens så har vi hela vägen, även i kväll, varit överens om det stora tagen och varit med om att utforma en historisk och unik detaljplan. Bra jobbat!

Folkpartiets Lars Lamberg uttryckte tacksamhet för att de fått vara med, i opposition, och arbeta i den här gruppen som utformat detaljplanen. Jag lever i tron att arbetet blir bäst om vi lyssnar på varandra och har delaktighet och dialog.

Det nya bostadsområdet kommer på sikt att ha plats för ca femhundra bostäder. Det stämmer bra överens med den vision vi hade beslutat om en halvtimme tidigare.

Kvällen avslutades med en enkel fråga till mig. Det var en moderat företrädare som ville hävda att information undanhålls för förtroendevalda och att detta skulle vara ett kraftigt hot mot demokratin.

Vi inledde sammanträdet med en minnesstund för förintelsen. Och med tanke på de ord som sas, och kanske ännu mer vad vi alla tänkte, så tycker jag att man borde akta sig, i den moderata gruppen, och vara lite mer vårdsamma om begreppet demokrati. I Sölvesborg undanhålls ingen viktig information. Vi är öppen och tillgänglig organisation. Den som vill diskutera kraftiga hot mot demokratin bör nog välja ett annat mål. Tyvärr avslutades diskussionen lite snöpligt och negativt. Jag tyckte annars att det var uppfriskande med ett och annat klargörande. Som att de moderata företrädarna hade varit på samma sammanträde som jag och alltså mottagit samma information som jag. Alltså den viktiga som påstods ha undanhållits och alltså medfört ett allvarligt hot mot demokratin.

Det är faktiskt andra gången på två månader som den moderata gruppen anklagar mig för att allvarligt hota demokratin. Förra gången flyttade vi (i överenskommelse mellan samtliga partier men moderaterna hade ändrat sig på beslutssammanträdet) kommunstyrelsens sammanträde två timmar, från kl 17 till kl 15.

Jag undrar om människor som verkligen lever i diktatur och förtryck skulle hålla med moderaterna om att detta är ett allvarligt hot mot demokratin.

Nåja.

Accipere quam facere praestat injuriam