onsdag 3 december 2008

Stort och smått

På kommunstyrelsens sammanträde behandlades femton ärenden. Stora och små. Bland de mer harmlösa fanns att fastställa en sammanträdesplan för 2009. Den frågan var den som vållade mest diskussion. Moderaterna var ensamma om att lägga ett eget förslag om sammanträdestid. Övriga partier yrkade bifall till den föreslagna tiden.

Övriga frågor, som en gigantisk utbyggnad av fjärrvärme till en kostnad av fyrtio miljoner. Klubbades igenom utan en enda fråga.

Så kan det bli.