måndag 8 december 2008

Kulturpris och Båtturister

Dagen startade jag med ett verksamhetsbesök på kommunens stödenhet "Skanslyckan". Mycket lärorikt.

Det finns, tack och lov, många många pedagoger som dagligen gör sitt allra yttersta för de elever som har det allra svårast. Tack för besöket!

Vi tillkännagav årets kulturpristagare, som i år gick till John Andersson på Valje Nöje. Ett mycket bra beslut som vi var helt eniga om i kulturpriskommittén.

Jag fick också lyssna till Mats Tinghög som har mycket intressanta tankar kring tyska båtturister i Blekinge. Jag hoppas verkligen att turistcheferna i våra blekingekommuner tar till sig hans förslag.

Kvällen avslutades med sammanträde och julbord med partidistriktet.