torsdag 11 december 2008

Demokratiprojekt

I dag har jag, tillsammans med Anders Hansson, lotsat ett helt gäng elever från grundskolan till beslut om att fördela hundratusen kronor.

Vi har avsatt denna summa till skolgårdsförbättringar etc. Varje skola arbetar med att ta fram förslag om vad man vill göra för förbättringar. Detta ska processas genom klassråd och elevråd. Målet är att förstå begreppet demokrati. Så småningom utses två representanter från varje skola i kommunen. De sammanstrålar i stadshuset och får gemensamt komma fram till hur de hundratusen ska fördelas.

Det är svårt att sitta tyst, att inte lägga sig i, men deras kompromissvilja och förstånd är imponerande.

Nu är pengarna fördelade och såvitt jag kunde förstå var varje elev och skola nöjda när de lämnade stadshuset på eftermiddagen.