onsdag 17 december 2008

Avslutning för KY-utbildning

I dag fick jag förmånen att dela ut examensbevis till 21 lyckliga KY-studenter. Två tjejer, vilket är glädjande.

De fick sina examensbevis efter avslutad utbildning inom svets och plåtteknik.

Studenterna var finklädda och lyckliga, lyckliga mest för att de redan fått arbete. Det har varit en fantastisk utbildning. Tyvärr har den moderatstyrda regeringen ansett att utbildning av svetsare inte ska prioriteras i vårt närområde. Varför detta förmodligen var den sista avslutningen för vår populära KY-utbildning.