tisdag 23 december 2008

Jul

Nu är det meningen att julefriden ska sänka sig.
Så nu trycker vi in pausknappen ett slag och hoppas att det ska vara lugnt runtomkring så att vi kan få lugn i vårt hus.

God jul.

torsdag 18 december 2008

Ungdomsmottagning

Den tidiga morgonen innehöll ett intressant (och mörkt) möte på TitanX.

Under dagen träffade jag också Gerd Frid och Marie Sällström från landstinget för att diskutera ungdomsmottagning i Sölvesborg. Vi är överens om att frågan först måste lösas på kort sikt. Därför erbjöds en lokal där mottagningen kan öppna nästan omgående.

Samtidigt fortsätter vi diskussionerna om ett samarbete mellan kommunen och landstinget för att erbjuda en ännu bättre mötesplats för ungdomar.

onsdag 17 december 2008

Avslutning för KY-utbildning

I dag fick jag förmånen att dela ut examensbevis till 21 lyckliga KY-studenter. Två tjejer, vilket är glädjande.

De fick sina examensbevis efter avslutad utbildning inom svets och plåtteknik.

Studenterna var finklädda och lyckliga, lyckliga mest för att de redan fått arbete. Det har varit en fantastisk utbildning. Tyvärr har den moderatstyrda regeringen ansett att utbildning av svetsare inte ska prioriteras i vårt närområde. Varför detta förmodligen var den sista avslutningen för vår populära KY-utbildning.

måndag 15 december 2008

Företagsbesök och kommunfullmäktige

I dag var jag på ett spännande företagsbesök, hos Lasse Strand och Nils-Gunnar Persson på Falkviks företagscenter. Tiden gick fort och plöstligt hade fyra timmar runnit iväg. Och ändå fanns det mer att prata om.

Spännande entreprenörer som jag hoppas fortsätter att föra Sölvesborgs näringsliv framåt.

Kvällen ägnades först åt ordförandeträff och därefter kommunfullmäktige i total enighet.

Vi tog ett mycket viktigt beslut om utbyggnad av fjärrvärme i Mjällby, en kostsam investering men historiskt som miljösatsning.

Vi delade ut kulturpris och hedersgåvor. Hedersgåvor utdelades till 15 anställda inom Sölvesborgs kommun som varit anställda i 25 år. Högtidligt.

torsdag 11 december 2008

Demokratiprojekt

I dag har jag, tillsammans med Anders Hansson, lotsat ett helt gäng elever från grundskolan till beslut om att fördela hundratusen kronor.

Vi har avsatt denna summa till skolgårdsförbättringar etc. Varje skola arbetar med att ta fram förslag om vad man vill göra för förbättringar. Detta ska processas genom klassråd och elevråd. Målet är att förstå begreppet demokrati. Så småningom utses två representanter från varje skola i kommunen. De sammanstrålar i stadshuset och får gemensamt komma fram till hur de hundratusen ska fördelas.

Det är svårt att sitta tyst, att inte lägga sig i, men deras kompromissvilja och förstånd är imponerande.

Nu är pengarna fördelade och såvitt jag kunde förstå var varje elev och skola nöjda när de lämnade stadshuset på eftermiddagen.

tisdag 9 december 2008

Mål - och vision

Vi har haft en lång och intensiv dag i vår stora mål- och visionsgrupp. Under ledning av Jan-Inge Hansson har vi tagit stora steg framåt. Nu lämnar vi över våra förslag till partigrupperna och så småningom kommunfullmäktige.

måndag 8 december 2008

Kulturpris och Båtturister

Dagen startade jag med ett verksamhetsbesök på kommunens stödenhet "Skanslyckan". Mycket lärorikt.

Det finns, tack och lov, många många pedagoger som dagligen gör sitt allra yttersta för de elever som har det allra svårast. Tack för besöket!

Vi tillkännagav årets kulturpristagare, som i år gick till John Andersson på Valje Nöje. Ett mycket bra beslut som vi var helt eniga om i kulturpriskommittén.

Jag fick också lyssna till Mats Tinghög som har mycket intressanta tankar kring tyska båtturister i Blekinge. Jag hoppas verkligen att turistcheferna i våra blekingekommuner tar till sig hans förslag.

Kvällen avslutades med sammanträde och julbord med partidistriktet.

fredag 5 december 2008

Cykelväg i Gammalstorp

Jag var inbjuden till ett möte i Gammalstorp. Den lokala S-föreningen hade dragit ihop till ett offentligt möte angående cykelväg från Kylinge till Sölvesborg.

Det var ett riktigt bra möte.

Ett föredömligt och gott exempel på hur s-föreningarna ska arbeta med de lokala frågorna.

Det finns ett stort personligt engagemang hos många människor för sitt närområde och de frågor som varje person av olika skäl brinner för.
Alla vill inte köpa ett helt partikoncept.

Vi ska vara ute och lyssna och driva de lokala frågorna. Från vårt parti kommer vi exempelvis att prioritera denna cykelväg.

onsdag 3 december 2008

Stort och smått

På kommunstyrelsens sammanträde behandlades femton ärenden. Stora och små. Bland de mer harmlösa fanns att fastställa en sammanträdesplan för 2009. Den frågan var den som vållade mest diskussion. Moderaterna var ensamma om att lägga ett eget förslag om sammanträdestid. Övriga partier yrkade bifall till den föreslagna tiden.

Övriga frågor, som en gigantisk utbyggnad av fjärrvärme till en kostnad av fyrtio miljoner. Klubbades igenom utan en enda fråga.

Så kan det bli.

tisdag 2 december 2008

Kraftsamling Sölvesborg - Klart vi kan!

Vi hade ett mycket positivt möte med flera företrädare som vill vara med och kraftsamla nu när det väntas stor arbetslöshet i Sölvesborg.

Personalansvarig och flera fackliga företrädare från en av våra största arbetsgivare TitanX ställde upp, arbetsförmedling, bemanningsföretag, bankanställda, utbildningsanordnare, arbetslivsresurs, och flera berörda från kommunala verksamheter.

Många har hört av sig och vill engagera sig i detta viktiga arbete. Det är bra. Mycket bra. Vi ska hjälpas åt för att dämpa effekterna för de som förlorar sina arbeten.

Men vad gör moderaterna?

Kraftsamling Sölvesborg - Klart vi kan!