fredag 14 november 2008

Mål och visioner


Sölvesborgs kommuns ledande politiker och tjänstemän bedriver, sedan ett och ett halvt år, ett omfattande mål- och visionsarbete.Det är inspirerande och mycket spännande.
Men också energislukande.I dag har vi haft ett av våra stora seminarium kring dessa viktiga strategiska frågor.Vi har tidigare beslutat om en vision:
Sölvesborg – av naturliga skäl Sölvesborg är en av regionens mest attraktiva kommuner att bo och leva i. Genom engagemang, värme och närhet ges de bästa förutsättningar för god livskvalitet. Vi välkomnar alla besökare och nya medborgare. År 2020 är vi minst 20 000 invånare

Vi har också pekat ut våra fyra viktigaste strategiska områden:
Livsmiljöer
Arbete och näringsliv
Infrastruktur och kommunikationer
Service och värdskap

Utifrån detta har vi påbörjat arbetet med att ta fram inriktningsmål.
Mycket spännande men det är också tröttande med sådana här processer.

En eloge till oss alla som genom diskussioner, processande, argumentation, lyssnande och tänkande ändå kan vara politiskt överens och bära det här arbetet framåt.