fredag 14 november 2008

Äntligen

Så glad jag blev när jag vid lunchtid fick ett mail med synnerligen viktigt innehåll:

Stimulanspaket mot jobbkrisen!

Mitt parti tar krisen på allvar.

"Sverige befinner sig nu mitt uppe i en jobbkris. Antalet varsel har varit rekordhöga. Under oktober varslades nästan 20 000 personer, vilket är den högsta siffran sedan 1992. Många svenska och internationella ekonomiska bedömaren har kraftigt reviderat sina prognoser för framtiden".

Sammanfattning av stimulanspaketet:

1. Spetskompetenslyft (20 000 platser). 2 miljarder kronor 2009.
2. Utbildning för jobb (10 000 fler platser). 1,15 miljarder kronor 2009.
3. Ny riskkapitalfond. 5 miljarder 2008, finansieras med extra aktieutdelning från Vattenfall.
4. Förstajobbet-avdrag och lärlingsutbildningar för ungdomar (5 000 fler platser). 650 miljoner kronor 2009.
5. Infrastrukturunderhåll tidigareläggs. 275 miljoner kronor 2009.
6. ROT-avdrag. 3 miljarder kronor 2009.
7. Förlängd miljöbilspremie - hela 2009. 425 miljoner kronor 2009.
8. Välfärdsjobb – mer resurser till kommunsektorn. 2 miljarder kronor 2009.
9. Höjt bostadstillägg till pensionärer. 500 miljoner kronor 2009.
10. Extra barnbidrag i december 2008. 2,1 miljarder kronor 2008.

Läs mer här:

Motion till riksdagen