onsdag 22 oktober 2008

Vernissage

I dag var en hektisk dag. Men jag är nöjd med utfallet.

Beredning på förmiddagen.
Budgetdiskussion med samarbetspartierna.
Budgetdiskussion med ordföringarna.
Återkoppling.

Budgetarbetet upptog större delen av dagen men stördes av välkomna avbrott:

* vernissage i familjedaghemmens lokal.
Dessa fantastiska dagmammor och barn!

* kaffe med svärföräldrarna