fredag 24 oktober 2008

Uppsägningar

I dag hade vi i Blekinge Väst (Sölvesborg, Olofström, Karlshamn) utökat vårt sammanträde med att även bjuda in företrädare från Ronneby kommun.

Vi har en hel del gemensamma frågor att ta ställning till, exempelvis tillnyktringsenhet och samverkan kring mäns våld mot kvinnor.

Men framförallt, vår gemensamma arbetsmarknad. Det kommer nya prognoser varje dag, och det blir allt mer dystert. Varsel och uppsägningar, minskad köpkraft, eventuella utflyttningar, påverkan på våra kommunala verksamheter givetvis.

Det krävs mycket hårt arbete för att lösa det här, gemensamt arbete.
Vi hoppas fortfarande, men har inte särskilt stor tilltro till att vi ska få någon hjälp av den här regeringen.