tisdag 28 oktober 2008

Lagen om offentlig upphandling

Så har den populistiska borgerliga alliansen, med centern och moderaterna i spetsen, fått fritt spelrum i debatten med anledning av en motion gällande upphandling av torsk.

Den moderate riksdagsmannen Jeppe Johnsson vill att Sölvesborgs kommun inte ska följa lagen om offentlig upphandling. Det är anmärkningsvärt i sig, men mer häpnadsväckande är varför han inte gör några synliga insatser i riksdagen om att ändra lagen nu när hans parti har makten?
Jeppe Johnsson är en av få personer som har möjlighet att stifta lagar i vårt land. Uppenbart tycker han att lagen om offentlig upphandling – som reglerar kommunernas möjligheter att köpa exempelvis mat – bör skrotas.

Det är åtminstone en uppfattning han verkar ha som ledamot i Sölvesborgs kommunfullmäktige. Men tittar man på vilka motioner Jeppe Johnsson lagt i riksdagen ser man ingen motion som kräver att denna lag bör ändras. Varför gör han inte det om han tycker att det är så fel att kommunen blir bakbundna av denna lag? Dessutom är det ju hans parti som leder regeringen och han borde därigenom ha goda möjligheter att få en ändring till stånd.

De flesta av oss som verkar i Sölvesborg vill naturligtvis att det är våra lokala företag som ska gynnas när kommunen köper in arbetskläder, möbler, mat eller något annat. Många av oss skulle föredra närodlad mat istället för mat som transporterats över hela eller halva jordklotet. Men lagen om offentlig upphandling tvingar oss att köpa av den som erbjuder det mest prisvärda alternativet och möjligheten till att göra undantag är få.

För Jeppe Johnsson är politik enkelt och han verkar fortfarande befinna sig i opposition trots att hans parti innehar makten. När han driver kravet att Sölvesborgs kommun inte ska följa lagen vet han att det är tacksamt när han inte behöver stå för konsekvenserna. Hade Jeppe Johnsson suttit i majoritet i kommunen hade han insett att det inte går att ta beslut som strider mot vad han och hans kollegor riksdagen har beslutat.

Nu gör han det enkelt för sig genom att driva frågan i kommunen där han är i minoritet men sitta tyst i riksdagen där hans parti ingår i den styrande majoriteten. Det är ohederligt och populistiskt.