onsdag 29 oktober 2008

Budget

I dag har vi haft budget 2009 som huvudpunkt vid kommunstyrelsens sammanträde.

Det skiljer 43 tkr mellan vårt och den borgerliga oppositionen.

Inte mycket pengar att orda om.

Men desto mer i ideologiskt innehåll. Det återkommer vi med vid kommunfullmäktige i november.