onsdag 27 augusti 2008

Avhopp

I dag kom en skrivelse från HSB.
De drar sig ur den här cirkusen med motiveringen att de inte vill bidra till kostnadsökningar.
Tro det.

Det är naturligtvis hyresgästerna som får betala för dessa kostnadsökningar som moderaterna genom sin återremiss bidrar till.